Uusi asiakaspalautejärjestelmä käyttöön

Julkaistu 9.9.2020 klo 11.30


Lapin sairaanhoitopiirin tavoitteena on vaikuttavan ja turvallisen hoidon lisäksi antaa hyvä palvelukokemus jokaiselle potilaalle ja asiakkaalle.

Tavoitteen saavuttamisen tueksi sairaanhoitopiiri on hankkinut uuden asiakaspalautejärjestelmän, joka mahdollistaa potilaille ja asiakkaille nopean palautteenannon hoidon/käynnin yhteydessä. Asiakkailta saatua palautetta hyödynnetään asiakaskokemuksen parantamisessa yksikkökohtaisten toimintamallien mukaisesti.

Uudessa palautejärjestelmässä potilas/asiakas antaa palautteen jalustalla seisovien tablettilaitteiden tai myöhemmin käyttöön otettavien QR-koodien kautta. 

Järjestelmä antaa kolme kysymystä:

1. Yksikön omasta kehittämistarpeesta noussut kysymys,

2. Yksi THL:n suosittelemasta kysymyksestä (kysymyksiä on kahdeksan ja tämä kysymys vaihtuu kuukausittain)

3. Suositeltavuus-kysymys, eli NPS.  

Palautekone

Naistenklinikka, neurologian osasto ja poliklinikka, keuhkosairauksien poliklinikka, sydänpaja ja yhteispäivystys ottivat uuden palautejärjestelmän käyttöön perjantaina 4.9. Järjestelmän käyttöönotto etenee seuraavina viikkoina myös muilla poliklinikoilla ja osastoilla.


9.9.2020 Kehittäminen