Terveysturvallisuustoimet sisärajoilla Lapin alueella Suomeen tultaessa 26.7. alkaen

Julkaistu 11.8.2021 klo 11.07

Sisärajavalvonnan päätyttyä 25.7. klo 24.00, Covid-19-pandemian hallintaan liittyvien sisärajoilla tapahtuvien viranomaistoimintojen toimeenpanovastuu on kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautien vastustamistyöstä vastaavalla viranomaisella. Muut viranomaiset voivat tarvittaessa tukea terveysturvallisuusviranomaisia ja antaa virka-apua siten kuin lainsäädännössä on heille säädetty.

Lapin sairaanhoitopiiri ja Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion, Enontekiön, Kittilän, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Rovaniemen kaupunki vastaavat Lapin alueella Ruotsin ja Norjan rajoilla sekä lentokentillä (Kittilä, Ivalo ja Rovaniemi) tartuntalain mukaisista terveysturvallisuustoimista. Lapin rajavartiosto tukee sisärajoilla tehtäviä terveysturvallisuustoimia antamalla virka-apua toimivaltuuksiensa ja resurssiensa puitteissa.
 

Suomeen saapuvan on itse oltava aktiivinen - tartuntatautilaki velvoittaa

Tartuntatautilain väliaikaisesti voimassaolevien (12.7.-15.10.2021) säännösten mukaisesti Covid-19 -testeihin osallistuminen on pakollista, mikäli maahantulijalla ei ole esittää todistusta täydestä rokotussarjasta tai puolen vuoden sisällä sairastetusta koronataudista. Valtioneuvoston asetuksella on lisäksi säädetty turvallisia maita ja alueita, joista saavuttaessa todistusvelvollisuutta tai testeihin osallistumisvelvollisuutta ei ole.

Maahantulija on velvollinen noudattamaan tartuntatautilain velvoitteita, riippumatta siitä onko maahantulopisteellä järjestetty terveysviranomaisten toimesta tarkastustoimintaa vai ei, tai ylittää hän sisärajan mistä tahansa.

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei ole osoittaa Covid-19 -tautiin tai -rokotuksiin liittyviä todistuksia, on hänen osallistuttava pakolliseen koronatestiin rajanylityspaikalla tai hänelle osoitetulla testauspaikalla 24 tunnin kuluessa. Testiin hakeutuminen on maahantulijan vastuulla vaikka maahantulopisteellä ei olisi terveysviranomaisten toimintaa ja velvollisuuden laistaminen on rangaistava teko.

Maahantulijat, joiden ei tarvitse osallistua pakolliseen Covid-19 -testiin:

 • Maahantulija on syntynyt vuonna 2006 tai sen jälkeen.  
 • Maahantulija työskentelee tavaraliikenteen kuljetus- tai logistiikkahenkilöstössä ja suorittaa työtehtävää.  
 • Maahantulijalla on esittää luotettava todistus täydestä rokotussarjasta ja viimeisestä rokotuskerrasta on kulunut vähintään 14 vuorokautta.  
 • Maahantulijalla on esittää luotettava todistus alle kuusi kuukautta ja vähintään 14 vuorokautta sitten todetusta covid-19 -infektiosta. 
 • Maahantulija on saamelainen ja ylittää rajan saamelaisen elinkeinon tai kulttuurin harjoittamisen vuoksi.  
 • Maahantulija on henkilökohtaista koskemattomuutta nauttiva diplomaatti tai perheenjäsen
 • Maahantulija saapuu maahan valtioneuvoston asetuksella määrätystä turvallisesta maasta tai alueelta, joista saapuessa velvollisuutta ei ole.

Maahantulijat, joiden ei tarvitse osallistua pakolliseen Covid-19 -testiin rajalla:

 • Maahantulijalla on esittää vain negatiivinen testitulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä.  
 • Maahantulija on saanut yhden koronarokotteen vähintään 14 vuorokautta sitten. 


Kyseisten maahantulijoiden on mentävä Covid19 -testiin aikaisintaan 72 tuntia ja viimeistään 120 tuntia maahantulon jälkeen. Negatiiviseen testitulokseen saakka maahantulijan tulee välttää turhia kontakteja, pysytellä kotona tai majapaikassa. Testiin hakeudutaan oleskelupaikkakunnalla. 

 

Tarkastustoiminta maahantulopisteissä sisärajoilla

Yleisesti viranomaistoiminnan järjestelyt ja tehtävien jako sisärajan maahantulopisteissä maarajoilla ovat seuraavat:

 • paikalla oleva virka-apua antava rajavartiomiehet ohjaavat liikennettä ja tarkastavat onko maahantulevat henkilöt antaneet ennakolta tarvittavat terveystiedot sekä ylläpitävät yleistä järjestystä ja turvallisuutta.
 • kunnalliset terveysviranomaiset vastaavat tartuntatautilain mukaisista toimenpiteistä ja terveystarkastuksesta.

Terveystarkastustoiminnan käytännön toimeenpano ja järjestelyt voivat vaihdella eri kuntien alueella riippuen tehdystä riskiarviosta ja käytössä olevista resursseista.
 

Ohjeita matkustajille tarkastustoiminnan sujuvoittamiseksi

Maahantulijat voivat sujuvoittaa tarkastuksia seuraavilla toimenpiteillä:

 • antamalla terveystarkastuksessa tarvittavat tiedot jo etukäteen ennen saapumista Laplandentry -sivuston kautta. Linkki: www.laplandentry.fi
 • hankkimalla EU-koronarokotustodistuksen digiversion (QR-koodi) nopeasti saataville, mikäli olet EU-kansalainen tai Norjan kansalainen. Varalle kannattaa tulostaa kyseinen EU-koronarokotustodistus paperisena versiona.
 • pohjoismaiden kansalaisena varaamalla mukaan dokumentit (esim. ajokortti, passi tai henkilökortti), joista voidaan henkilöllisyys luotettavalla tavalla todeta.


Suomesta toiseen maahan matkustettaessa, matkustajien tulee huomioida kohdemaan voimassa olevat maahanpääsyn edellytykset ja terveysturvallisuuteen liittyvät määräykset. Suomen viranomaiset eivät anna toisen maan viranomaisen puolesta ohjeita tai linjauksia.

Viranomaiset suosittelevat kansalaisia noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustettaessa EU- ja Schengen-alueelle ja välttämään edelleen tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joiden osalta hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset.

Linkki sivustolle: www.laplandentry.fi

 

Lisätietoja antavat:

Yleisesti koronatilanteesta ja terveysturvallisuustoimista Lapin alueella

Jukka Mattila (lomalla 26.7- 15.8.2021)
Johtava lääkäri
Lapin sairaanhoitopiiri
p. 050 572 6277

Markku Broas
Infektioylilääkäri
Lapin sairaanhoitopiiri
p. 050 347 2387