Terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen kytkeminen kuntauudistukseen huolestuttaa sairaanhoitopiirien johtoa

Julkaistu 28.10.2011 klo 15.11

 

Jyväskylässä tänään perjantaina 28.10.2011 kokoontuneet keskisuurten sairaanhoitopiirien johtajat ottivat tänään kantaa hallituksen suunnitelmiin kytkeä terveydenhuollon tuleva palvelurakenne suoraviivaisesti uudistettavaan kuntarakenteeseen. Hallitus valmistelee kuntauudistusta, jonka toimeenpano aloitettaisiin vuonna 2015. Hallitusohjelman mukaan merkittävä osa erikoissairaanhoidon tehtävistä on tarkoitus siirtää kunnille.  Sairaanhoitopiirin johtajien mielestä nämä suunnitelmat tulisivat vaikuttamaan ratkaisevasti terveydenhuoltoon ja sairaaloiden toimintaan.  Suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon hallintolaki pyrkii selkeästi siihen, että sairaalatoimintoja tulee tulevaisuudessa hajauttaa suuriin kuntiin. Uudistusten myötä maakuntien keskuskaupunkien pohjalta perustettavat suurkunnat ottaisivat hoitaakseen ja ohjattavakseen valtaosan keskussairaaloista. Tämä johtaisi siihen, että erikoissairaanhoidon palveluita siroteltaisiin kuntiin ja keskussairaaloiden toimintaedellytyksiä heikennettäisiin, totesivat sairaanhoitopiirin johtajat tänään Jyväskylässä pidetyssä tilaisuudessa. Tähänastiset kokemukset osoittavat, että pienten yksiköiden on vaikea saada osaavaa henkilökuntaa ja investoida korkeatasoiseen laitekantaan. Tällaiset yksiköt eivät voi olla palvelukykyisiä eivätkä tehokkaita.

Johtajat pelkäävät, että räikeimmin muutos tulisi näkymään päivystystoiminnassa, joka todennäköisesti jouduttaisiin keskittämään yliopistollisiin sairaaloihin ja ehkä muutamaan kaikkein suurimpaan keskussairaalaan.  Tämä tietäisi palvelujen käyttäjille eli potilaille kohtuuttoman pitkiä päivystysmatkoja ja vaikeuttaisi myös hoitoon pääsyä ja heikentäisi hoitotuloksia.  Samat ongelmat koskisivat myös synnytystoiminnan järjestämistä.

Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitoksen selvitykset ovat moneen kertaan osoittaneet, että suomalaiset sairaalat ja erityisesti keskussairaalat ovat pohjoismaisessa skaalassa hyvin tuottavia. Potilaat ovat erittäin tyytyväisiä julkisen erikoissairaanhoidon palveluihin.  Sairaanhoitopiirin johtajisto katsookin, että terveydenhuollon alalla ei ole syytä pyrkiä muutoksiin muutosten vuoksi.  Muutoksista saatava hyöty on voitava arvioida etukäteen ja arvion perusteena on voitava käyttää muualta saatuja kokemuksia ja tutkimustietoa. Tämä ei tarkoita sairaanhoitopiirin johtajien mukaan sitä, etteikö rakenteellisia muutoksia terveydenhuollon ja kuntakentän toiminnassa tarvittaisi.  Kaikkein tärkeintä on varmistaa perusterveydenhuollon toimivuus sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hyvä yhteistyö. Merkittävää hyötyä on saavutettavissa myös terveydenhuollon ja kuntatoiminnan tukipalveluista, muodostamalla niistä suurempia kokonaisuuksia ja käyttämällä palveluiden ulkoistus- ja osakeyhtiömalleja.

Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela osallistui kokoukseen videoneuvotteluyhteydellä.

- Lapissa matka jo Rovaniemelle on kiireellisissä tapauksissa usein pitkä. Kaiken päivystyksen valumista yliopistosairaalaan Ouluun on mahdotonta ajatella, Jokela arvioi.
- Tässä ei puhuta flunssapotilaista vaan sydänveritulpan, aivoveritulpan tai vaikeiden tapaturmien kiireellisestä henkeä pelastavasta hoidosta, Jokela muistuttaa.
- Pienellä väestöpohjalla on kuitenkin vaikeuksia ylläpitää riittävän suurta sairaalaa, jossa on riittävästi henkilökuntaa  pyörittämään ympärivuorokautista erikoissairaanhoidon päivystystä, sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela toteaa.

Lisätietoja antavat:  
Lapin shp: Jari Jokela (040 -5323 998) 
Etelä-Pohjanmaan shp: johtaja Jaakko Pihlajamäki (044-4154100) tai johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki (044-4154300)
Kanta-Hämeen shp: johtaja Jarmo Väänänen (0500-421650)
Päijät-Hämeen sosiaali-  ja terveysyhtymä: johtaja Jouni Mutanen (044-7195505) tai keskussairaalan johtaja Martti Talja (044-7195502)
Vaasan shp: johtaja Göran Honga (0440-5058760) tai johtajaylilääkäri Auvo Rauhala (044-3231803)  
Keski-Suomen shp:  johtaja Jouko Isolauri (050 516 0624) tai johtajaylilääkäri Markku Voutilainen (040 7274375).