Tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit luovutettiin pitkään sairaanhoitopiirin palveluksessa olleille ja ansioituneille työntekijöille

Julkaistu 28.1.2021 klo 11.10


Itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 tasavallan presidentin  myöntämät kunniamerkit luovutettiin kuntayhtymän hallituksen kokouksen yhteydessä keskiviikkona 27.1.2021.

Lämpimät onnittelut kunniamerkin saaneille!

Tasavallan presidentin myöäntämien kunniamerkkien saajat yhteiskuvassa.


Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki

Ylilääkäri Markku Broas tuli ensi kertaa Lapin keskussairaalan kuntanliiton palvelukseen vuonna 1989 ensiapu- ja tarkkailuosaston apulaislääkärin virkaan. Kesäkuusta 1997 lähtien lähes yhdenjaksoisesti työskennellyt Lapin keskussairaalassa: osastonlääkärinä ja erikoislääkärinä sisätaudeilla, infektio- ja sairaalahygieniayksikön erikoislääkärinä ja osastonylilääkärinä. Yksikön ylilääkärin virkaan Broas valittiin vuonna 2013.

Markku Broaksen aktiivisella, määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä infektioyksiköstä on vuosien varrella kehittynyt yksi arvostetuimpia infektiosairauksien asiantuntijayksiköitä koko Suomessa. Broas on myös aktiivinen oman erikoisalansa asiantuntija, tiedottaja ja keskustelija sekä lääketieteen ammattilehdissä että julkisuudessa. Rovaniemellä toimiva toimittajayhdistys Polar Press Club on kahdesti palkinnut Broaksen hyvän tiedottajan kielellisellä poronkellolla.

Broas on ollut jäsenenä Suomen infektiolääkäriyhdistyksen hallituksessa, THL:n Kansallisen rokotusasiantuntijatyöryhmässä, Duodecim käypähoitotyöryhmässä ja edelleen jäsenenä Suomen sisätautilääkäriyhdistyksen hallituksessa.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

Siivouspäällikkö Päivi Kontkanen on ollut Lapin sairaanhoitopiirin ja sen edeltäjien palveluksessa vuodesta 1986 siivoustyönohjaajana ja siivoustyönjohtajana sekä nykyisessä siivouspäällikön virassa huhtikuusta 1997 alkaen.

Päivi Kontkanen on jo yli 20 vuoden ajan kantanut keskeisen vastuu yli 100 laitoshuoltajan työn organisoinnista ja siitä, että sairaalan toimitilat kaikin puolin täyttävät erikoissairaanhoidon toiminnoille asetetut korkeat hygieniavaatimukset.

Siivouspäällikön tehtävän ohella Kontkanen on vuodesta 2016 toiminut sairaanhoitopiirin työyhteisösovittelijana suoritettuaan työyhteisösovittelijan erityisosaajakoulutuksen ja sisäisenä auditoijana suoritettuaan auditoijakoulutuksen, auditoijen täydennyskoulutuksen ja arvioijakoulutuksen.  Lisäksi hän on suorittanut useita esimiestyöhön liittyviä koulutuksia.

Päivi Kontkanen on aktiivinen yhdistystoiminnassa: SSTL Puhtausala ry:ssä, Lapin siivoustekninen yhdistyksessä, Suomen Punaisen Ristin Napapiirin osastossa, harrastusteatteri Staalo ry:ssä.

Osastonhoitaja Terttu Kurttilan työura Lapin keskussairaalassa alkoi vuonna 1977, jolloin hän tuli lastenhoitajan tehtävään aluksi vuosiloman sijaiseksi. Lukuun ottamatta lyhyitä työskentelyjaksoja Kittilän ja Rovaniemen terveyskeskuksissa, Kurttila on koko työuransa työskennellyt lastensairauksien parissa niin vuodeosastolla, poliklinikalla kuin vastasyntyneiden teho-osastollakin. Vuodesta 2004 lähtien Kurttila on toiminut lastensairauksien poliklinikan osastonhoitajana.

Kurttila on työyhteisössään arvostettu hoitotyön johtaja, jonka vahvuuksia ovat toiminnan organisointi ja suunnittelu, jota hän tekee katsoen tulevaisuuteen. Johtavana periaatteena kaikessa hänen toiminnassaan on lasten ja perheiden hyvinvointi sekä oikeanlaiset ja laadukkaat palvelut lasten hyväksi. 

Lasten ja nuorten hyvinvointi on ollut Terttu Kurttilan sydämen asia myös vapaa-ajalla. Hän on pitkään toiminut jalkapalloseura FC Lynxin eri ikäsarjojen juniorijoukkueiden joukkueenjohtajana, rahastonhoitajana ja huoltajana.

Osastonhoitaja Päivi Sortti on lähes 40 vuoden ajan elokuusta 1980 alkaen työskennellyt keskussairaalan patologian osaston osastonhoitajan virassa. Koko työuransa ajan hän aktiivisesti seurannut alan kehitystä osallistumalla sekä kansallisiin että kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin. Sortti on sekä Suomen histotekniikkayhdistyksen että Suomen sytologiassistenttiyhdistyksen pitkäaikainen jäsen. Kansainvälisen IAC-sytologiesitarkastajatutkinnon hän suoritti vuonna 1993.

Lapin keskussairaalan patologian yksikkö on Sortin aktiivisen kouluttautumisen ansiosta kehittynyt nykyaikaiseksi ja tehokkaaksi valtakunnalliseksi patologian asiantuntijayksiköksi. Laboratorio sai ensimmäisenä keskussairaalana Suomessa IAP:n Suomen osaston laatutunnuksen vuonna 1996.

Laatupäällikkönä Sortti on jatkanut määrätietoista työtä kohti FINAS-akkreditointia, jonka ensimmäinen auditointikäynti oli tammikuussa 2020. Päivi Sortin johdolla patologian laboratorio on seurannut potilashoidon kehitystä ja auttanut uusien syöpälääkkeiden käyttöönottoa keskussairaalassa.

Vapaa-ajallaan Sortti on toiminut pitkään tanssiurheiluseura Revontulitanssijoiden lasten ja nuorten kilpatanssiryhmän huoltajana.

Tilakoordinaattori Heidi Ylisaukko-oja on vuodesta 1985 lähtien ollut Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen edeltäjien palveluksessa: sairaanhoitajana, erikoissairaanhoitajana, kätilönä ja osastonhoitajana. Nykyiseen tilakoordinaattorin toimeen hänet valittiin 2014. Päätoimensa ohella Ylisaukko-oja on toiminut työsuojelupäällikkönä ja varatyösuojelupäällikkönä.

Heidi Ylisaukko-oja on suorittanut sairaanhoitajan ja kätilön tutkintojen lisäksi seksuaaliohjaajan/-neuvojan opinnot, sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja esimiestyön erikoistumisopinnot, palvelusasiat esimiestyössä -koulutusohjelman, johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä työsuojelupäällikön kurssin.

Ylisaukko-ojan työhistorian aikana sairaanhoidossa ja Lapin keskussairaalan toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia, kuten potilaiden hoitotakuu, uudet päivystysjärjestelyt ja viimeisimpänä vuonna 2017 aloitettu uuden sairaalarakennuksen suunnittelu- ja rakennusprojekti.  Niihin liittyvissä moninaisissa tehtävissä työnantaja on varauksetta voinut luottaa Ylisaukko-ojan monipuolisella työkokemuksella hankittuun osaamiseen, organisointikykyyn ja taitoon sovittaa yhteen eri sidosryhmien näkemyksiä. 

Ylisaukko-oja on useita vuosia toiminut terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehy ry:n, Suomen Kätilöliiton ja MS-liiton toiminnassa.