Tasavallan presidentin kunniamerkit luovutettiin pitkään sairaanhoitopiirin palveluksessa olleille ja ansioituneille työntekijöille

Julkaistu 28.2.2022 klo 13.45

 

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 tasavallan presidentin  myöntämät kunniamerkit luovutettiin kuntayhtymän hallituksen kokouksen alkajaisiksi Kalevalan päivänä 28.2.2022.

Tasavallan presidentin kunniamerkkien saajat ryhmäkuvassa 28.2.2022.
Kunniamerkkien saajat ryhmäkuvassa: Seija Miettunen, Jaana Hakola, Arja Lähdenperä-Jokela ja Lea Maununiemi


Suomen Leijonan ansioristi

Potilasturvallisuuskoordinaattori Seija Miettunen on työskennellyt Lapin keskussairaalassa keuhkosairauksien ja neurologien vuodeosastolla apulaisosastonhoitajana ja osastonhoitajana vuodesta 1991 lähtien. Potilaiden oma osallisuus hoitoonsa, toimintakyvyn turvaaminen ja kuntouttava työote ovat olleet hänen toimintansa kantavia lähtökohtia.

Vuodesta 2016 alkaen hän on toiminut potilasturvallisuuskoordinaattorin tehtävässä vastuualueenaan sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuden suunnittelu, potilasturvallisuusriskien analysointi, seuranta, arviointi ja raportoiminen sekä henkilöstön kouluttaminen turvalliseen ja vaaratilanteita ennakoiviin hoitokäytäntöihin.

Sairaanhoitajien työhyvinvointia, asiantuntijuutta ja yhteiskunnallista arvostusta kehittävän Suomen Sairaanhoitajaliitto ry:n hallituksen jäsenenä Seija Miettunen on ollut vuosina 2007–2014 ja Lapin Sairaanhoitajat ry:n puheenjohtajana 1999–2014.

Miettunen on toiminut useamman vuoden Rovaniemen kokoomusnaisten johdossa ja kunnallisjärjestön jäsenenä, koululautakunnan ja Poliisiasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä Rovaniemen seurakunnan palvelutyön johtokunnassa.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

Osastonhoitaja Jaana Hakolan työura Lapin keskussairaalassa alkoi vuonna 1983 teho-osastolla, sittemmin leikkaus- ja anestesiayksikössä ja päiväkirurgian yksikössä.  Hakolan esimiesura alkoi vuonna 2008 toimenpidepoliklinikan osastonhoitajana. Kirurgian poliklinikan osastonhoitajan tehtävässä Hakola on ollut vuodesta 2020.

Hakola on työyhteisössään arvostettu hoitotyön johtaja ja tiimityön kehittäjä. Hänen erinomaisia organisointi-, suunnittelu- ja tiimityöskentelytaitojaan on tarvittu paitsi kirurgian poliklinikkatoiminnan uudelleen organisoinnissa myös parhaillaan käynnissä olevassa Lapin keskussairaalan laajennushankkeessa suunniteltaessa toiminnan järjestämistä uusissa toimitiloissa. 

Hakola on toiminut Suomen Silmähoitajat ry:n hallituksen jäsenenä ja johdossa vuosina 2007–2015. Erityisesti Hakola on ansioitunut silmäkirurgian hoitotyön ja tiimityön asiantuntijana ja luennoijana useissa Euroopan kaihihoitajayhdistyksen (European Society of Ophtalmic Nurses and Technisians, ESONT) kansainvälisissä kongresseissa vuodesta 2003 alkaen sekä kotimassa hoitotyön koulutuspäivillä. ESONT:n Pariisin kongressissa 2005 Hakolan ja hänen tiiminsä koulutusvideo ”Santa Claus Cataract Surgery” voitti ensimmäisen palkinnon hoitajille suunnatussa videokilpailussa.

Osastonhoitaja Arja Lahdenperä-Jokela on vuodesta 1992 alkaen työskennellyt Lapin keskussairaalassa aluksi kätilön tehtävässä ja sittemmin sairaanhoitajan tehtävissä pääosin syöpätautien poliklinikalla, mutta myös naistentautien ja synnytysten vuodeosastolla, kirurgian vuodeosastoilla ja lasten neurologian poliklinikalla. Syyskuusta 2009 Lahdenperä-Jokela on toiminut osastonhoitajana syöpätautien poliklinikalla.

Arja Lahdenperä-Jokela tunnetaan työyhteisössään ihmisläheisenä ja positiivisena työntekijöitä kannustavana kehittäjänä ja johtajana. Tiukoissakin tilanteissa hän näkee asioiden valoisat puolet ja jakaa onnistumisista kunnian koko työyhteisölle.

Hän täydentänyt osaamistaan ja ammattitaitoaan lukuisilla Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n kursseilla perehtymällä erityisesti perheiden kohtaamiseen vaikeassa kriisitilanteessa heti lapsen syntymän jälkeen.

Lahdenperä-Jokela on toiminut yli kahden vuosikymmenen ajan 1986–2007 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistys Rovaniemen Kaupungin Kehitysvammaisten Tuki ry:ssä ja ollut perustamassa Rovaniemelle pienten kehitysvammaisten perheryhmää ollut aktiivinen ryhmän toiminnan organisoija ja kehittäjä. Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry:n rahastonhoitaja hän oli 2002–2006. Vapaa-ajallaan hän ollut mukana tukemassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa kansantanssi- ja musiikkiryhmä Siepakat ry:n tapahtumissa.

Päivystävä sairaanhoitaja Lea Maununiemi työura alkoi mielenterveyshoitajana Muurolan sairaalan akuuttipsykiatrian osastolla 1992, vuodesta 2009 psykoosilinjan kuntoutusosastolla ja aikuispsykiatrian poliklinikalla. Psykiatrian avohoidon nopeat palvelut ja konsultaatio -yksikön akuuttitiimin päivystävän sairaanhoitajan tehtävässä hän on työskennellyt kesäkuusta 2016 alkaen. Työnsä ohella hän aktiivisesti kehittänyt ammatillista osaamistaan kouluttautumalla hoitotyön työnohjaajaksi, psykoterapeutiksi ja EDMR-terapeutiksi. Lisäksi hän on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Lea Maununiemen ansiot ammatillisessa edunvalvontatoiminnassa ja kunnallisissa luottamustehtävissä ovat mittavat. Ammattiyhdistystoiminnassa Maununiemi on ollut keskeinen henkilö Rovaniemen sairaalain JHL 216 ry:n toiminnassa lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1983 alkaen.

Maununiemi on toiminut Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana ja ollut luottamustehtävissä Rovaniemen maalaiskunnan kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa ja palvelujohtokunnassa, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenenä sekä kunnan edustajana Seitaranta Oy:n yhtiökokouksissa.  Lisäksi hän on ollut jäsenenä useissa lautakunnissa: sosiaalivakuutustoimikunnassa, terveyslautakunnassa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja jaostossa. Maununiemi on toiminut Jaatilan koulun puheenjohtajana sekä Petäjäskoski–Jaatilan koulun johtokunnan varajäsenä. Lisäksi Maununiemi on toiminut aktiivisesti Suomen ja Venäjän kansojen ystävyysseuran toiminnassa.