Tänään torstaina 18.11. vietetään kansainvälistä STOP painehaavoille päivää

Julkaistu 18.11.2021 klo 8.01

 

Kansainvälisenä STOP painehaavoille päivänä 18.11.2021 sairaalamme julkisivua valaiseva punainen väri on merkkinä painehaavojen ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä.


Painehaavojen ennaltaehkäisy Lapin keskussairaalassa

Painehaavojen ennaltaehkäisyn tärkeys osana hoitotyötä on saanut jalansijaa kansallisen hoitotyön kehittämisverkoston esityön myötä myös Lapin keskussairaalassa. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) tunnistaa hoitotyösensitiiviset laatumittarit, joista painehaavojen ennaltaehkäisy on yksi.

Olemme keskussairaalana mukana kansallisessa tiedonkeruufoorumissa ja nyt pääsemmekin tilastojen valossa tarkastelemaan työtämme painehaavoihin liittyen niin kansallisesti kuin Lapin keskussairaalan sisällä. Halusimme keskussairaalana olla mukana kansallisessa laadun kehittämisessä sekä jäsentyä haavanhoitoon ja painehaavojen ennaltaehkäisevään työhön osallistuvien henkilöiden kanssa. Näin syntyi moniammatillinen Painehaava -työryhmä elokuussa 2020.

Painehaava -työryhmässä on jäseninä keskussairaalan eri yksiköiden haavayhdyshenkilöt, haavahoitajat, plastiikkakirurgit, osastonhoitajia, ylihoitajia, ravitsemusterapeutti sekä edustajia Rovaniemen kaupungin kotihoidosta ja Lapin sairaanhoitopiirin alueelta maakunnista.

Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja tiedon välityksen alustana on julkinen Teams -ryhmä. Työryhmätyöskentelyllä on onnistuttu tiedon lisäämisessä painehaavateeman ympärillä. Tietoa on jaettu asiantuntijoiden avulla koulutuspäivillä ja osastotunneilla, lisäksi haavayhdyshenkilöt aktivoivat yksiköissä tehostetun painehaavojen seurantapäivä kerran kuukaudessa.

Painehaavojen ennaltaehkäisyyn käytettävien tuotteiden käyttöön liittyvä tietous ja osaaminen on lisääntynyt, Braden -mittarin käyttö on saanut vahvempaa jalansijaa työryhmän aktiivisen toiminnan ja tiedon jalkautuksen myötä. Näyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseksi työryhmä on edistänyt ”Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä” hoitosuosituksen jalkautusta

Kansainvälisenä STOP painehaavoille päivänä 18.11.2021 sairaalamme julkisivua valaiseva punainen väri on merkkinä painehaavojen ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä.

Milloin sinä viimeksi huomioit ihon kunnon osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa?

Ehkäise painehaavojen syntyä.

Kuvan lähde: Terveyskylä - Ehkäise painehaavojen syntyä

 

Kristiina Larikka
ylihoitaja, operatiivinen tulosalue