Taide ankkuroituu osaksi sote-palveluita: Lapin sairaanhoitopiirin Taide tavoittaa-hankkeelle 40 000 euron avustus

Julkaistu 2.6.2016 klo 8.27

 

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on myöntänyt Lapin sairaanhoitopiirin Taide tavoittaa-hankkeelle 40 000 euron avustuksen. Taike on jakanut ensimmäistä kertaa valtionavustukset taiteen juurruttamiseksi sosiaali- ja terveyssektorille.

Taide tavoittaa -hankkeen tavoitteena on lisätä ja kehittää yhteistyötä taidepalveluja tarjoavien vapaan kentän toimijoiden ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä, kokeilla erilaisia tapoja toteuttaa taidetoimintaa hoitolaitoksessa, luoda käytäntöjä taidetoiminnan järjestämisellä sekä arvioida ja dokumentoida toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä käytännön toimintamalleja.

Hankkeen taidesisällöt koostuvat esitys- ja musiikkivierailuista, yhteisötaideprojekteista / työpajoista sekä taidelainaamotoiminnan laajentamisesta sairaalan yksiköihin. Esitys- ja konserttitoiminta pitää sisällään pienimuotoisia helposti erilaisiin tiloihin soveltuvia teatteri-, tanssi-, sirkus- tai musiikkiesityksiä. Työpajoissa ja yhteisötaide-projekteissa kiinnitetään erityisesti huomiota henkilökunnan rooliin ja sitoutumiseen taidetoiminnan toteutuksessa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi taidelähtöisten menetelmien käytön kouluttamista.

Esitys- ja musiikkivierailut tuovat uutta hyvinvointia edistävää sisältöä sairaalan arkeen. Taiteen rooli korostuu erityisesti osana pitkäaikaishoitoa vaatia sairauksia, joissa hoitolaitoksissa vietetty aika on keskimääräistä suurempi tai hoito vaatii useita hoitokäyntejä. Hyvä esimerkki tällaisesta ryhmästä ovat psykiatrisen hoidon asiakkaat.

Hankkeessa tutkitaan myös mahdollisuutta hyödyntää taidetta hoitoprosessien solmukohdissa, joissa asiakkaat joutuvat esimerkiksi odottamaan pitkiä aikoja omaa vuoroaan kuten päivystyksessä. Lisäksi taiteella pyritään edistämään virikkeellistä ja hyvinvointia lisäävää työympäristöä.
 

Taiteen edistämiskeskuksen jakamat avustukset ovat osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta, jolla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta maassamme. Nyt jaetulla avustuksella kehitetään viisi erilaista tapaa ankkuroida taide- ja kulttuuri osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita. Hakemuksia tuli kaikkiaan 80 kappaletta. Kärkihankkeelle on varattu kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–2018, josta ensimmäisen haun yhteydessä jaettiin 400 000 euroa.


Lisätietoja hankkeesta:

Jari Jokela
Lapin sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998


Lisätietoja Taiken päätöksestä:

Johanna Vuolasto
Erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 870
johanna.vuolasto@taike.fi

www.taike.fi