Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa 26.11.2021

Julkaistu 26.11.2021 klo 17.00

 

Valtuusto hyväksyi suunnitellun 7,3 milj. euroa alijäämäisen budjetin vuodelle 2022

Vuosi 2022 on Lapin sairaanhoitopiirin viimeinen toimintavuosi, sillä kesällä 2021 eduskunnan hyväksymän sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen johdosta Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Vuoden 2022 talousarvio on suunnitellusti 7,3 milj. € alijäämäinen. Kuntayhtymän taseessa 11,5 milj.  euroa aiempien tilikausien ylijäämää, joten suunniteltu alijäämä katetaan aiempien vuosien ylijäämällä. Alijäämäisellä talousarviolla huolehditaan siitä, hintojen muutokset keskimäärin ovat indeksimäisiä eivätkä aiheuta erityisiä talouspaineita jäsenkunnille. Vuoden 2022 talousarvio on 225,9 milj. €. Kasvu tilinpäätökseen 2020 verrattuna on 1,7 %.

Vuonna 2022 alkaa Lapin keskussairaalan uuden laajennusosan käyttöönotot.  Käyttöönottoihin on jouduttu varaamaan merkittävästi resursseja, jotka ovat kertaluonteisia mm. koulutukset, muutot, käyttöönottosiivous. Lisäksi talousarvio sisältää hyvinvointialueen valmisteluun määrärahavarauksen. Yhteensä näihin on varattu 2 milj. euroa. 

Palkkamäärärahojen kasvuksi on arvioitu 3 % tilinpäätökseen 2020 verrattuna. Määrärahan kasvuun vaikuttavat mm. tulevat työehtosopimusten korotukset, joista ei ole vielä päätöksiä. Voimassa olevat sopimukset päättyvät 28.2.2022. Talousarviossa on kuitenkin varauduttu 1,3 %:n palkantarkistuksiin. Lisäksi määrärahan kasvuun vaikuttavat mm. Lapin keskussairaalan laajennushankkeen Silmu-projektin (vapautuvien tilojen peruskorjaukset) projektiorganisaatio ja ITU-projektin käyttöönottojen (Lapin keskussairaalan laajennushankkeen I-vaihe) muutosorganisaatio, ensihoidon palkkojen harmonisointi, palvelutasopäätös, AVI/viikkotuntimäärän lasku, varallaolon loppuminen, palkkaharmonisointi ja sesonkiyksikköjen tarve sekä päivystyksen resurssitäydennys.

Muita merkittäviä toimintakulujen muutoksia ovat uusien tilojen valmistumisen myötä lisääntyvät kiinteistökustannukset (kiinteistövero, sähkö, vesi ja lämmitys), Lapin keskussairaalan uusiin tiloihin lääkintälaitteiden ja apteekin laitteiden leasing- ja palvelumaksut, uudet tietojärjestelmät (mm. hoitajakutsujärjestelmä), ja niiden käyttöönotot sekä Esko-potilastietojärjestelmän vuosimaksut.

Toimintasuunnitelma vuosien 2022–2024 investointikokonaisuus kolmelle vuodelle on 122,0 milj. euroa. Merkittävimmän investointikohteen Lapin keskussairaalan laajennushankkeen I-vaiheen lisäksi investointikokonaisuudessa ovat rakennuksiin liittyen laajennushankkeen Vaihe II (Verso) ja vapautuvien tilojen peruskorjaukset sekä olemassa olevien tilojen tilamuutoksiin ja perusparannuksiin kohdennetut investointihankkeet. Investointikokonaisuudessa on myös määrärahavaraukset mm. tietohallinnon hankkeisiin, lääkintälaitteisiin, tukipalveluiden laitehankintoihin sekä laajennusosien irtaimistohankintoihin. Vuoden 2022 investointikokonaisuus on 69,4 milj. euroa.

Pitkäaikaisten lainojen lisäystarve vuodelle 2022 on 60,0 milj. euroa, vanhojen vuodelta 2012 lainojen vähennyksiä on 0,8 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen muutos 10 milj. euroa. Lapin keskussairaalan laajennushankkeelle on kilpailutettu 144 milj. euron lainarahoitus

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa Twebissä. (Linkki avautuu uuteen sivustoon)

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3996