Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 24.3.2021

Julkaistu 26.3.2021 klo 8.11

 

Kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös 2,38 milj. euroa ylijäämäinen 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020. Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto vuoden 2020 tilikauden ylijäämä 2 379 375,20 euroa siirrettäväksi taseeseen aikaisempien vuosien ylijäämä / alijäämätilille. 

Vuonna 2020 kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat 222,1 milj. euroa. Toteuma muutettuun talousarvioon verrattuna oli 99,4 %. Kasvu edelliseen tilikauteen verrattuna on 1,9 milj. euroa eli 0,9 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma vuonna 2020 oli 210,4 milj. euroa, joka on 0,07 milj. euroa eli 0,03 %:n vähennys edelliseen vuoteen verrattuna. Oman toiminnan ulkoiset toimintakulut pienenivät 1,0 milj. eurolla eli 0,6 % läpilaskutettavien palvelujen ostojen kasvaessa 0,9 milj. eurolla eli 2,9 %. Poistojen toteuma oli 9,0 milj. euroa. Kuntayhtymän ylijäämä oli 2,38 milj. €.  

Talousarvion toteutuminen sisältää hallituksen tammikuussa tekemän päätöksen jäsenkuntalaskutuksen 4,59 milj. euron oikaisun, joka jäsenkunnille maksetaan palautuksena kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Lisäksi merkittävä poikkeuksellinen avustus kirjaus on valtiovarainministeriön maksamat koronaepidemian torjuntaan, varautumiseen, koronapotilaiden testaukseen ja hoitoon ajalle 16.3.-30.9.2020 kohdentama valtion avustus 4,2 milj. euroa, joka ei täysin kata koronasta aiheutuvia kustannuksia. Marras-joulukuun koronakustannuksiin arvioidaan saatavan noin. 80 % valtionavustusta kevään valtion avustuksen hakukierroksella.  

Erikoissairaanhoidon palvelujen kustannukset jäsenkunnille maksoivat keskimäärin 1 469 €/asukas, joka on 16 €/asukas enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Investointien toteuma oli 36,9 milj. euroa talousarvion ollessa 37,5 milj. euroa. Toteuma oli 98,5 %. Merkittävin investointikokonaisuus oli Lapin keskussairaalan laajennushanke, jonka toteuma oli 29,2 milj. euroa.  

Vuonna 2012 otettujen lainojen lyhennyksiä on suoritettu suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2020 lopussa näitä vanhoja lainoja oli jäljellä 1,6 milj. euroa. Lapin keskussairaalan laajennushankkeen rahoittamiseksi sairaanhoitopiiri otti vuonna 2019 lainaa pysäköintitalon rakentamiseen 14,0 milj. euroa. Vuoden 2020 aikana sairaanhoitopiiri otti yhteensä 30 milj. euroa Lapin keskussairaalan laajennushankkeen kuuman sairaalan rakentamiseen. 31.12.2020 tilanteessa lainaa oli 479,98 euroa/asukas. 

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KT-Webissä

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998