Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 28.2.2022

Julkaistu 1.3.2022 klo 8.47

 

Potilasvahingot, muistutukset ja kantelut vuonna 2021

Lapin keskussairaalan erikoissairaanhoitoa koskevien korvaukseen johtavien ratkaisujen määrä vuonna 2021 oli 31. Vastaava luku vuonna 2020 oli 58. Korvattavista potilasvahingoista eniten on tapahtunut kirurgian erikoisalalla.

Vuonna 2021 korvattiin 9 potilasvahinkoa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 19. Aiempien vuosien taso kirurgian korvattavien potilasvahinkojen määrissä on ollut noin 30, joten viime vuosien potilasturvallisuuden kehittäminen erikoisalalla näkyy korvausluvuissa.

Vuonna 2021 johtajaylilääkäri on antanut kirjallisen vastauksen 108 muistutukseen. Vuonna 2020 muistutuksiin annettiin 86 vastausta. Vuonna 2021 vastattujen muistutusten aiheista 47 % oli hoitoon tai tutkimukseen kohdistuvia, epäasialliseen kohteluun tai käytökseen kohdistui 42 % ja hoitoon pääsyyn 20 %. Muihin aiheisiin liittyviä, esimerkiksi lääkkeiden määräämiseen, potilasasiakirjamerkintöihin, todistuksiin ja lausuntoihin, tiedonsaantiin, itsemääräämisoikeuteen, salassapitosäädöksiin tai henkilökunnan toimintaan liittyviä muistutuksia oli yksittäisiä.

 

Henkilöresursseja päivystykseen ja rekrytointiyksikköön

Hallitus päätti perustaa päivystyspoliklinikalle kolmen sairaanhoitajan ja yhden lähihoitajan toimet sekä rekrytointiyksikköön 15 sairaanhoitajan, yhdeksän ensihoitajan ja yhden lähihoitajan toimet maaliskuusta 2022 alkaen.

Päivystyspoliklinikalla uusien toimien perustamisen tarve liittyy vuonna 2016 toteutettuun muutokseen ilta- ja yövuorojen vahvuuden nostamisesta.  Myös aamuvuorossa on ollut tarvetta kahdelle lisähoitajalle, jotta hoitotiimin vastaava hoitaja pystyisi koordinoimaan päivystyksen kokonaisuutta, ja aulapotilaiden hoitoprosessista saataisiin sujuvampi.  Puhelinneuvonta on pystytty toteuttamaan vain aamu- ja iltavuoroissa ja ruuhkatilanteissa puhelinneuvontaan suunniteltu hoitaja on jouduttu siirtämään potilastyöhön. Toimiin on varattu määräraha kuuvan vuoden talousarviossa.

Rekrytointiyksikössä varahenkilöiden ja sisäisten sijaisten riittävää määrää on tarkasteltu loppuvuoden 2021 sekä alkuvuoden 2022 aikana. Hoitohenkilökunnan määrään sekä poissaoloihin suhteutettuna nykyinen varahenkilöstön ja sisäisten sijaisten määrä ei riitä kattamaan vakituisen hoitohenkilökunnan poissaoloista aiheutuvaa tarvetta. Riittämättömästä sisäisten sijaisten määrästä johtuen varahenkilöt varataan jo ennakkoon pidempiaikaisiin sijaisuuksiin, eikä varahenkilöitä jää riittävästi lyhytaikaisiin äkillisiin tarpeisiin.

Uusista toimista suurin osa käytetään pitkäaikaisten sijaisten vakinaistamisiin. Sisäisten sijaisten uusilla toimilla ei ole kustannusvaikutuksia, sillä palkkamäärärahat siirtyvät sijaisten palkkamäärärahoista sisäisten sijaisten palkkamäärärahoihin. Varahenkilöstön neljän sairaanhoitajan ja yhden lähihoitajan toimen tarvitaan palkkamenoja 250 000 euroa/vuosi sivukuluineen ja lisämääräraha katetaan edellisten vuosien ylijäämästä.

Rekrytointiyksikön toiminnan tavoitteena on hoitoyksiköiden riittävän ja osaavan henkilöstöresurssin turvaaminen. Sijaisia välitetään niin akuutteihin kuin pitempiaikaisiinkin poissaoloihin. Varahenkilöstöllä tarkoitetaan vakinaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä jotka kiertävät yksiköissä etenkin lyhytaikaisiin ja äkillisiin poissaoloihin liittyen. Yhdellä varahenkilöllä on pääsääntöisesti noin kolme työskentely-yksikköä.

 

Sairaanhoitopiirin johtajan mahdollinen virkavapaus ja sijaisuusjärjestelyt

Hallitus päätti myöntää sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelalle palkatonta virkavapaata hyvinvointialuejohtajan avoimen viran hoidon ajaksi, mikäli Lapin hyvinvointialueen valtuusto valitsee Jokelan vt. hyvinvointialuejohtajaksi.  Hallitus määräsi vs. sairaanhoitopiirin johtajaksi hallintojohtaja Timo Tammilehdon.

Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelaa esitetään vt. hyvinvointialuejohtajaksi 2.3.2022 alkaen viran täyttömenettelyn ajaksi. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan avoimen viran hoitajasta kokouksessaan 2.3.2022.

 

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa Twebissä

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998