Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 28.4.2021

Julkaistu 29.4.2021 klo 15.01


Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Hallitus hyväksyi, että maakuntahallitus asettaa sosiaali- ja terveyshuollon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (vate). Hallituksen näkemyksen mukaan valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Lapin sairaanhoitopiiri.

Sote-rakenneuudistuksen poliittinen ohjausryhmä on esittänyt, että valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio olisi Lapin liitto, mutta ei ole esittänyt tälle perusteluita. Lapin liitosta on siirtymässä hyvinvointialueen toiminnaksi ainoastaan pelastuslaitos ja Lapin liiton muu toiminta jatkuu nykyisellään myös sote-uudistuksen jälkeen.

Sairaanhoitopiirien toiminta sen sijaan muodostaa merkittävän osan tulevan hyvinvointialueen sisällöstä, joten sairaanhoitopiirien hallinnon ja johdon työpanos suuntautuu luontojaan uudistuksen ja tulevan hyvinvointialueen toiminnan toteuttamiseen, joten yhtymähallituksen näkemys on, että valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Lapin sairaanhoitopiiri.

Yhtymähallituksen mielestä kyse ei ole valtapolitiikasta vaan tarkoituksenmukaisesta tavasta organisoida valmistelu. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä ei ole poliittisia linjauksia vaativien asioiden valmistelu. Vastuuta, työtä ja tehtäviä on Lapin sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan välttämätöntä jakaa molempien sairaanhoitopiirien kesken yhteisesti sovittavalla tavalla ja pitää korostetusti huolta avoimuudesta ja luottamuksen rakentamisesta matkalla kohti yhteistä ja yhtenäistä hyvinvointialuetta.

Hallitus hyväksyi lisäksi ehdotuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja esittää sairaanhoitopiirin jäseniksi sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelaa ja ylilääkäri Miia Paloa sekä heidän varajäsenikseen talousjohtaja Elisa Kusmini ja ajohtajaylilääkäri Jukka Mattilaa.

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto olisi valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus olisi aloittanut toimintansa. Hyvinvointialueen vaaleilla valitun aluevaltuuston toimikausi alkaisi 1.3. 2022.
 

Osavuosikatsaus / toiminta- ja talousraportti 1.1.–31.3.2021

Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2021. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 25,00 %. Sairaanhoitopiirin tasolla oman erikoissairaanhoidon toiminnan avohoitokäyntien toteuma on 26,12 %, hoitopäivät 25,66 % ja hoitojaksot 25,17 %. Ostopalvelu avohoitokäyntien toteuma on 25,7 % ja hoitopäivien 19,4 %.

Sairaanhoitopiirin alijäämä on 0,09 milj. euroa maaliskuun lopun tilanteessa. Merkittävä vaikutus kokonaistalouden toteumaan on, että maaliskuussa on maksettu potilasvakuutusmaksu 1,73 milj. euroa, kun vastaava kustannus vastaavaan aikaan edellisenä vuonna on ollut 0,28 milj. euroa. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2021 alusta alkaen potilasvakuutus on vakuutettu Fennia keskinäisestä vakuutusyhtiöstä ja tämän myötä maksukäytännöt ovat muuttuneet. Lisäksi sairaanhoitopiiri maksaa vielä Potilasvakuutuskeskukselle ennen vuotta 2021 sattuneita potilasvahinkoja. Myös mm. tietojärjestelmien vuosimaksuja on maksettu alkuvuosi painotteisesti. Koronasta aiheutuvia kustannuksia on kohdentunut kuluvalle vuodelle 0,6 milj. euroa.

Sairaanhoitopiirin talouden ja toiminnan toteutuman sekä erityispiirteiden lisäksi katsauksessa on kerrottu tarkemmin tulosalueiden toiminnan suoritteet ja toiminnalliset tavoitteet. Osavuosikatsaus sisältää myös investointien toteutuman ja jäsenkuntien kuntalaskutuksen kyseiseltä ajalta.

Linkki: Osavuosikatsaus / toiminta- ja talousraportti 1.1.-31.3.2021
 

Valtionavustushakemus covid-19-epidemian aiheuttamiin kustannuksiin

Hallitus päätti, että sairaanhoitopiiri hakee 3,2 milj. euron avustusta covid-19 -epidemian aiheuttamiin kustannuksiin. Avustusta myönnetään aikavälillä 1.11.2020–31.3.2021 toteutuneisiin tehohoito- ja vuodeosastohoitovuorokausiin, testimääriin sekä kustannuksiin perustuen. Epidemiatilanteen muuttumisen ja arviotietoihin sisältyvien epävarmuustekijöiden vuoksi avustusta myönnetään vain toteumatietojen perusteella.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt aikaisempien hakujen yhteydessä sairaanhoitopiirille yhteensä 4,2 milj. euroa ajalla 16.3.–31.10.2020 epidemian aiheuttamiin kustannuksiin.
 

Henkilöstöjohtajan virka hakuun

Hallitus päätti laittaa henkilöstöjohtajan viran haettavaksi ja viran kelpoisuusehdoksi vahvistettiin tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta henkilöstöhallinnon tehtävistä. Henkilöstöjohtaja Timo Tammilehto on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle vuosilomat pidettyään alustavan suunnitelman mukaan kuluvan vuoden syksyllä. Eron myöntämisestä henkilöstöjohtaja päätetään myöhemmin erikseen.

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KT-Webissä

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998