Sairaanhoitopiirin uudeksi henkilöstöjohtajaksi Marjo Kuittinen

Julkaistu 25.8.2021 klo 18.46


Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus valitsi tämän päiväisessä kokouksessaan Marjo Kuittisen uudeksi henkilöstöjohtajaksi. Marjo Kuittinen on työskennellyt Lapin sairaanhoitopiirissä vuodesta 2012 henkilöstöhallinnon tehtävissä. 

Palvelussuhdepäällikön virassa hän on työskennellyt keväästä 2018 saakka.  Kuittinen aloitti henkilöstöhallinnossa palvelusuhdesihteerinä 2012–2014, päivystyksen ja ensihoidon tulosalueen tulosaluesihteerinä hän toimi vuosina 2014–2017, palveluesimiehenä syksyllä 2017 ja henkilöstöasiantuntijana 2017–2018. 

Marjo Kuittinen on suorittanut hallintotieteiden maisteritutkinnon ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon vuonna 2012 Lapin yliopistossa. 

Henkilöstöjohtajan virkaa haki 22 henkilöä, joista yhtymähallitus haastatteli viittä. 
 

Potilasvahingot, muistutukset ja kantelut tammi–heinäkuu 2021 

Lapin keskussairaalan erikoissairaanhoitoa koskevien potilasvahinkokorvaukseen johtavien ratkaisujen määrä alkuvuonna 2021 oli 11 (tilanne 17.8.2021). Vuonna 2020 samana ajankohtana vastaava luku oli 32. Sairaanhoitopiirissä kaikki potilasvahinkotapaukset käsitellään yksiköissä yksityiskohtaisesti vastaisen varalle riskien eliminoimiseksi ja osaamisen varmistamiseksi.  

Johtajaylilääkäri on antanut tammi-heinäkuussa kirjallisen vastauksen 77 muistutukseen, joista noin puolet käsiteltiin kolmen kuukauden sisällä. Vastattujen muistutusten aiheista 52 % kohdistui hoitoon tai tutkimukseen, 32 % epäasialliseen kohteluun tai käytökseen ja 23 % hoitoon pääsyyn. Heinäkuun loppuun mennessä tulleista muistutuksista vastaamatta on 25, joista 10 on odottanut vastausta yli kolme kuukautta. 

Kaikkiin muistutuksiin annetaan kirjallinen vastaus, johon liitetään muistutuksen kohteena olevien ja usein myös heidän lähiesimiestensä selvitykset.   
 

Määräaikainen hallintojohtaja  

Työajan käyttö hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutyöhön (vaten) edellyttää sairaanhoitopiirin virkatehtävien uudelleenorganisointia ja sijaisjärjestelyjä. Hallitus päätti, että sijaisuusjärjestelyjen toteuttamiseksi sairaanhoitopiiriin perustetaan määräaikainen hallintojohtajan virka 1.9.2021–31.12.2022. Henkilöstöjohtaja Timo Tammilehto siirtyy hallintojohtajan virkaan, kun uusi henkilöstöjohtaja aloittaa virassaan. 

Hallintojohtaja toimii mm. tukipalvelujen ja soveltuvin osin keskushallinnon tulosaluejohtajana ja johtaa hallintokeskuksen toimintaa. Sairaanhoitopiirin johtajalle jää kuitenkin tehtäväksi johtaa, kehittää ja valvoa kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa lukuun ottamatta terveyden- ja sairaanhoitoa. Sairaanhoitopiirin johtaja toimii edelleen mm. yhtymähallituksen esittelijänä, käyttää puhevaltaa hallituksen puolesta ja toimii strategiseen johtoon kuuluvien esimiehenä. 

Sairaanhoitopiiristä hyvinvointialueen väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (vate) puheenjohtajana on sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela (varajäsen talousjohtaja Elisa Kusmin) ja jäsenenä ylilääkäri Miia Palo (varajäsen johtajaylilääkäri Jukka Mattila).  
 

Tieke-yksikön määräaikaiset työntekijät vakituisiksi

Yhtymähallitus päätti, että tieke-yksikköön (tietohallinto- ja kehittäminen) perustetaan 1.9.2021 alkaen seitsemän uutta toimea (3 projektipäällikköä, 1 koulutussuunnittelija, 1 sovellussuunnittelija, 1 tietovarantoasiantuntija ja 1 tuotteistuksen, kustannuslaskennan ja hinnoittelun erityisasiantuntija).

Osa projekteissa ja erilaisissa kehittämistehtävissä työskentelevästä tieken henkilöstöstä on pitkään työskennellyt asiantuntijatehtävissä, jotka ovat muuttuneet luonteeltaan pysyviksi. Kyseisissä toimissa työskentelevät työntekijät päätettiin yhtymähallituksen päätöksellä jo 16.6.2021 vakinaistaa siten, että toimet perustetaan eri päätöksellä.
 

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen johdossa muutoksia 

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen projektinjohtaja Janne Keskinarkaus on irtisanoutunut tehtävästään. RI Tuomo Nevala Prodeco Oy:stä on toiminut rakennuttajakonsulttina hankkeen alusta saakka ja tuntee hankekokonaisuuden hyvin. Hallitus päätti, että Nevala toimii ostopalveluna projektinjohtajan tehtävässä pääosin.

Lapin sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Anne Korhonen vastaa laajennushankkeen hankintapäätöksistä, laskujen hyväksymisistä ym. tehtävistä.

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa kokouksen tietojärjestelmän sivuilla: KT-Webissä

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998