Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksessa 6.11.2013

Julkaistu 8.11.2013 klo 5.55

 

Ensihoidon kustannuksista yksimielinen esitys valtuustolle
Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että ensihoitopalvelujärjestämisestä aiheutuvat kustannukset jaetaan vuonna 2014 jäsenkuntien kesken seuraavasti:

Sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin sijoitettujen ensihoitoyksikköjen tuotantokustannuksista 40 % jaetaan kunnan väkiluvun suhteessa sairaanhoitopiirin väkilukuun ja loput 60 % jaetaan kuntaan sijoitetun ensihoidon bruttotuotantokustannusten suhteessa koko sairaanhoitopiirin ensihoidon bruttotuotantokustannuksiin.

Mikäli jäsenkunnalle ensihoitoyksikköjen aiheutuvat tuotantokustannukset ylittävät 135 € / asukas, jaetaan yli menevä osa muiden jäsenkuntien kesken asukasluvun perusteella.

Yhteiset kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti. Yhteisiä kustannuksia ovat, ensivaste, ensihoitokeskukset, kenttäjohtoyksikkö, johtamis- ja viestintäjärjestelmä sekä lääkintähelikopterin liittyvät toiminnat. Valtio vastaa lentotoiminnan kustannuksista.

Ensihoitopalvelun kustannustenjako ei koske Utsjoen kuntaa, jolla on määräaikainen sopimus yksityisen palveluntuottajan kanssa 31.12.2015 asti. Kuntien ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi viimeistään 1.1.2014.

Toimintaa ja talousasioita
Yhtymähallitus hyväksyi talousarviomäärärahojen muutosesityksen vuodelle 2013. Toimintatuottojen kokonaismäärärahan muutosesitys on 4,43 milj. €, josta suurin osa on myyntituotoissa. Toimintamenojen kokonaismäärärahojen muutosesitys on 930 000 €. Investoinneissa on lisäystä yhteensä 450 000 euroa.

Hallitus sai tiedoksi toiminta- ja talousseurannan osavuosikatsauksen ajalta tammi-syyskuu 2013. Syyskuun lopun tilanteessa tasaisen toteuman mukainen prosentti tulisi olla 75 %. Sairaanhoitopiirin ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 77,1 % ja ulkoisten toimintakulujen toteuma on 75,3 %. Muilta sairaanhoitopiireiltä ostettavien ja kunnille läpilaskutettavien palveluiden toteuma on 80,2 %, mikä on selkeästi koholla tasaiseen toteumaan verrattuna. Ylijäämä syyskuun lopun tilanteessa on 3,0 milj. €; edellisenä vuonna vastaavaan aikaan oli alijäämää -1,4 milj. €.  Investointien kokonaistoteuma on 76,6 %.

Hallitus hyväksyi osaltaan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014–2016 ja talousarvion vuodelle  2014. Talousarvion laskennan lähtökohta on, että jäsenkunnille myytävien palvelujen hintojen muutos on keskimäärin korkeintaan + 3 %. Talousarviossa 2014 toimintatuottojen kasvu on verrattuna vuoden 2013 talousarvioon noin 18 milj. € 11,3 %. Jäsenkuntien laskutus arvioidaan kasvavan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna 5,3 milj. € eli 4,9 %.  Tästä hintojen tarkistuksen osuus on noin. 3,3 milj. €.  Muilta osin kasvu perustuu lähinnä hoitoisuuden kasvuun, ts. myytävissä palveluissa on yhä enemmän hintaluokaltaan kalliimpia palveluita. Yli 50 000 € maksavien hoitojaksojen määrä on kasvanut 34 % vuosien 2012 ja 2013 alkuvuosien tilannetta vertailtaessa.

Lapin sairaanhoitopiirin toimintakulujen kasvu on noin 17,7 milj. € eli 11,9 % vuoden 2014 talousarviota verrattuna vuoden 2013 talousarvioon. Henkilöstökulujen kasvu (palkat sivukuluineen) on lähes 12,4 milj. € eli 14,8 %. Ensihoidon uusien vakanssien osuus kasvusta on noin 8,2 milj. € ja muiden uusien vakanssien osuus noin 1,2 milj. €. Uusia virkoja ja toimia esitetään yhteensä 147. Palvelujen ostot omaan toimintaan kasvaa noin.1,1 milj. € eli 6,4 %. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on merkittävää nousua, lähes 3,1 milj. €; 13,3 %.  Poistot ovat 7,8 milj. €. Investointien suuruus on 7,8 milj.€.  Yhtymävaltuusto päättää talousarviosta marraskuun lopussa pidettävässä kokouksessa.

Hallitus päätti yksimielisesti myös, että talous- ja henkilöstöhallinto hoidetaan edelleenkin kuntayhtymän omana toimintana eikä palvelujen osia siirretä Kunnan Taitoa Oy:lle.

Hallituksen kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja:

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja