Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksessa 16.6.2021

Julkaistu 18.6.2021 klo 14.52

 

Henkilöstöjohtajan virkaa hakeneista kolme jatkoon

Kuntayhtymän hallitus valitsi henkilöstöjohtajan virkaa hakeneista ja haastatelluissa olleista kolme soveltuvuus-/henkilöarvointiin. He ovat Paula Alatalo, Marjo Kuittinen ja kolmas, joka on pyytänyt, että hänen nimeään ei julkaista. Valinta uudesta henkilöstöjohtajasta tehdään elokuussa.

Määräaikaan mennessä henkilösjohtajan virkaa haki 23, joista yksi perutti myöhemmin hakemuksensa. Nykyinen henkilöstöjohtaja Timo Tammilehto siirtyy eläkkeelle syksyllä.  
 

Lapin keskussairaalan laajennus - vapautuvat tilat (Silmu-hanke) 

Hallitus hyväksyi hankesuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi Silmu-hankkeelle, joka koordinoi laajennuksen johdosta vapautuvien tilojen tilamuutoksia eri puolilla kantasairaalaa. Muutostöiden laajuus on yhteensä noin 7000–7500 m². 

Suunnitelman mukainen peruskorjaus nostaa talousarvion investointiosan määrärahatarvetta yhteensä 17,4 M€ vuosina 2021–2025.  Kustannusraami sisältää suunnittelun ja rakentamisen sekä rakentamiskustannukset, mutta siihen ei sisälly mm. toimintaan liittyviä muita kuin kiinteistötekniikkaan kuuluvia automaatio- ja laiteinvestointeja eikä sairaanhoitopiirin projektiorganisaation kustannuksia.  

ITU laajennushankkeen vaihe I rakentaminen on meneillään ja se sisältää kuuman sairaalan ja psykiatrian vuodeosastot, jotka valmistuvat vaiheittain 2022–2023. Vaihe II eli Verso-hanke on suunnitteluvaiheessa ja sen rakentaminen on suunniteltu alkavan Vaiheen I jälkeen keväällä 2023 ja valmistuminen ajoittuu vuoden 2025 alkupuolelle.   

Linkki: Hankesuunnitelma ITU 2022 laajennushnake / Verso
 

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KT-Webissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998