Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksessa 27.1.2021

Julkaistu 29.1.2021 klo 10.35

 

Vuoden 2020 jäsenkuntalaskutusta oikaistaan 4,38 milj. euroa palautuksena jäsenkunnille

Hallitus hyväksyi, että jäsenkuntalaskutusta 2020 oikaistaan 4,38 milj. euroa palautuksena jäsenkunnille. Samalla yhtymähallitus päätti hyvittää koronapotilaiden hoidosta ja tutkimuksista tehdyt kuntalaskutukset yhteensä 211 598 euroa.

Koronaepidemia aiheutti keväällä 2020 merkittävän taloustilanteen heikkenemisen hyvin lähteneen alkuvuoden jälkeen. Kesäkuukaudet sairaanhoitopiirin toiminta oli alijäämäistä. Kesän jälkeen on sairaala kuitenkin päässyt toimimaan lähellä normaalitasoa eikä hoitojonojakaan pääsääntöisesti päässyt syntymään. Syyspuolella toiminta kääntyi ylijäämäiseksi.  Sairaanhoitopiirille myönnettiin koronan aiheuttamiin kustannuksiin valtiovarainavusta 4,2 milj.  ajalta 16.3.–31.10.2020.

Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020 on valmisteluvaiheessa, mutta merkittävimmät kirjaukset on jo tehty. Tässä vaiheessa on jo nähtävissä, että kuntayhtymän ylijäämä tulee olemaan suuruusluokkaa 5–6 milj. euroa ennen jäsenkuntalaskutuksen oikaisua. Ylijäämän kertymä aiheutuu ainoastaan omasta toiminnasta.

Ylijäämää ovat aiheuttaneet erityisesti isoimmat erät, joita talousarviossa ei oltu huomioitu tai joiden toteuma poikkeaa merkittävästi talousarviosta. Tällaisia ovat muun muassa Lähteentien kiinteistön myynti, potilasvahinkovarauksen osapurku sekä koronan aiheuttaman digiloikan ja matkustamisen rajoituksista johtuen matkustus-, kuljetus- ja koulutuskustannusten pieneminen. Lisäksi lähinnä poistojen jaksotuksista johtuen poistot olivat arvioitua pienemmät. Näiden erien yhteisvaikutus on 4,38 milj. euroa. 
 

Poikkeusluvan hakeminen keskussairaalan laajennusinvestoinnin II-vaiheelle

Hallitus päätti, että kuntayhtymä hakee sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa Lapin keskussairaalan laajennusinvestoinnin II-vaiheelle ns. Verso-rakennusta varten. 

Yhtymävaltuusto päätti marraskuussa, että Lapin keskussairaalan laajennushankkeen toista vaihetta, eli Verso-rakennusta, ryhdytään toteuttamaan päivitettyjen suunnitelmien mukaisesti edellyttäen, että sosiaali- ja terveysministeriö myöntää hankkeelle tarvittaessa ns. rajoituslain edellyttämän poikkeusluvan. Päivitetyn hankesuunnitelman mukaiseksi kustannusraamiksi asetettiin tässä vaiheessa enintään noin 24 milj. euroa.

Vilkan peruskorjaamisen sijasta rakennettava uudisrakennus (noin 6 443 brm2) sijoittuu nykyisen sairaalan pääsisäänkäynnin länsipuolelle. Alustavan aikataulun mukaisesti rakentaminen alkaisi keväällä 2023 ja rakennus valmistuisi alkukesällä 2025. Tällä hetkellä hankkeessa on käynnissä ehdotussuunnitteluvaihe.

Lain kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa mukaan kunta tai kuntayhtymä tai niiden yksin tai yhdessä omistama yhtiö ei saa tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia sitoumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät viisi milj. euroa. Kunta tai kuntayhtymä taikka yhtiö voi hakea poikkeuslupaa investointia koskevan sitoumuksen tekemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen.

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KT-Webissä

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998