Taide tavoittaa-hanke

 

Lapin sairaanhoitopiirin Taide tavoittaa-hanke sai Taiteen edistämiskeskuksen (Taike)  kesäkuussa 2016 jakaman 40 000 euron avustuksen.  Avustukset ovat osa Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta, jolla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta maassamme ja kehitetään taidetta ja kulttuuria osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita.

Taiteen edistämiskeskus myönsi marraskuussa 2017 hankkeelle erityisvaltionavustusta 20 000 euroa vuosille 2017-2018.

Taide tavoittaa-hankkeen tarkoituksena on taiteen saavutettavuuden parantaminen ja taidetoiminnan juurruttaminen osaksi Lapin sairaanhoitopiirin eri yksiköitä.


Taide tavoittaa -hankkeen tavoitteena on

  • lisätä ja kehittää yhteistyötä taidepalveluja tarjoavien vapaan kentän toimijoiden ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä
  • kokeilla erilaisia tapoja toteuttaa taidetoimintaa hoitolaitoksessa
  • luoda käytäntöjä taidetoiminnan järjestämisellä sekä
  • arvioida ja dokumentoida toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä käytännön toimintamalleja.


Hankkeen taidesisällöt koostuvat muun muassa

  • esitys- ja konserttivierailuista:  teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkiesitykset  yhteisötaideprojekteista / työpajoista: kiiniittää huomiota henkilökunnan rooliin ja sitoutumiseen taidetoiminnan toteutuksessa, taidelähtöisten menetelmien käytön kouluttamista.
     
Prinsessa ja sirkustaiteilija keskussairaalan lastenosastolla.