Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 15.-16.6.2017

 

Pohtimolammen ohjelma 15.-16.6.2017

Seminaarin esitykset

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari

Lapin lasten kuntoutus -projekti kevät 2017

Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely -yhteenveto

Lapin sote-valmistelun TKI-alaryhmäntyöskentelyprosessi Tiivistelmä

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Länsi-Pohjan sote-projekti

Paljon tukea tarvitsevat – Paljon palveluita käyttävät hanke

Palveluiden tuottavuus ja vaikuttavuus

Sosiaalihuollon tiedonhallinta

Tietojohtaminen - pirullinen haaste tiedolle ja sen käyttäjälle