Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 15.-16.11.2018

 

Seminaari-ohjelma

Lapin maakunnan sotevalmistelun tilanne ja eteneminen, Lapin maakuntavalmistelun soten strateginen tavoitetila 2021 / Marja Perälä, Miia Palo

Sote-valmistelun tilanne / Miia Palo

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät tilannekatsaus ja eteneminen / Sirpa Hakamaa

Iäkkäiden yhteensovitettujenpalvelujen kokonaisuus  / Johanna Lohtander

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi 2017-2018 / Lshp, Perusterveydenhuollon yksikkö

Länsi-Pohjan sote-palvelujen järjestämissuunnitelma / Merja Haapakorva-Kallio

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäminen Oulun yliopistollisen sairaalan / Eeva Rahko, Timo Lauri

Kustannusvaikuttavuuden arviointi alueellisesti integroiduissa sosiaali- ja terveyspalveluissa / Katja Antikainen

Talouden ja hallinnon valmistelu maakunnassa - Kustannuskasvun hillintä / Tuula Kuvaja

Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi, myös talouden kannalta / Matti Kaivosoja