Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 7.6.2018


Ohjelma

Valinnanvapauspilotit / Tuulikki Louet-Lehtoniemi

Selvitys Muoniossa ja Enontekiöllä sosiaalihuollon järjestämisvastuun siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille / Kaisa Kopstamo_Pääkkö & Asta Niskala

Selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille Itä-Lapissa / Timo Alaräisänen

Länsi-Pohjan soten valmistelutilanne / Pertti Sakaranaho

Tulevaisuuden asiakas megatrendien valossa  / Mikko Häikiö