TalouspalvelutTaloushallintopalvelut tuottaa sairaanhoitopiirin, sen tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnassa, toiminnan suunnittelussa ja seurannassa tarvittavan tietomateriaalin ja raportoinnin.

Taloushallintopalvelut hoitaa maksuliikenteeseen, laskutukseen, perintään, tilinpitoon ja tilastointiin liittyvät tehtävät sekä antaa yksiköille niiden tarvitsemaa informaatiota.

Taloushallintopalvelut vastaa sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman, käyttösuunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelusta.
 

Talousjohtaja Elisa Kusmin 040 758 2762
Laskentapäällikkö Seija Voutilainen 040 579 0776
Taloussuunnittelija Minna Hietanen 040 665 8844
Kuntalaskutus, ostopalvelulaskutus
Taloussihteeri Annamari Koho  040 143 4660
Ostolaskujen käsittely
Taloussihteeri Heli Luostarinen 040 571 7810
Laskujen maksatus, perintä, reskontrat
Taloussihteeri Marja-Leena Kart 040 571 5997
Taloussihteeri Helena Latvala 040 571 9938
Asiakasmaksut, laskutus
Taloussihteeri Tarja Haahti 040 571 0120
Taloussihteeri Mervi Tuomaala 040 571 9877
Taloussihteeri Hanna-Mari Granat 040 571 9796
Kirjanpito    
Pääkirjanpitäjä Mirva Kovala 040 571 4344
Kirjanpitäjä Tiina Korteniemi 040 571 2275
Erillislaskutus, opiskelijaohjauslaskutus
Taloussihteeri Valtteri Tikkanen 040 571 8994
Monistus, kopiointi
Monistaja Hannu Huttu (016) 328 2028


E-laskun vastaanotto-osoite: 003708196167 (OVT-tunnus)
Välittäjätunnus: BAWCFI22