Hankinta- ja logistiikkapalvelut

 

hankintapalvelut materiaalipalvelut


Hankinta- ja logistiikkapalvelut yksikön tehtävänä on tuottaa keskitetysti ja kustannustehokkaasti hankinta-, materiaali- ja logistiikkapalvelut Lapin sairaanhoitopiirissä.

Hankintapalvelut vastaa hankintojen kilpailuttamisesta, niihin liittyvästä sopimushallinnasta, materiaalin ostosta, ostolaskujen käsittelystä ja näihin liittyvästä reklamaatiosta sekä toiminnanohjaus- ja tilausjärjestelmästä.

Materiaalipalvelut vastaa sairaalan sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden materiaalin vastaanotto-, varastointi- ja jakelupalveluista.

Täyttöpalvelut vastaa pääsääntöisesti sisäisten hoitavien yksiköiden ja osin ulkoisten asiakkaiden materiaalivarastojen ylläpidosta.

Kuljetuspalvelut vastaa sairaalan sisä- ja ulkologistiikasta sekä sairaalan sisäisestä postilogistiikasta.
 

Hankinta ja logistiikkapalvelut_kaaviokuva palveluista