Tukipalvelut


Sairaanhoitoa ja sairaanhoidollisia palveluja antavat yksiköt eivät voi toimia ilman monia eri tukitoimintoja:
 

Hankinta- ja logistiikkapalvelut

  • materiaalien hankinta, kilpailutus, kuljetus


Henkilöstöpalvelut 

  • palvelusuhdeasiat, rekrytointi, tapaturma-asiat


Puhtaus- ja huoltopalvelut

  • tilojen siivous, potilaiden ja henkilökunnan vaatehuolto


Ravintopalvelut

  • potilaiden ja henkilökunnan ruokailu, äidinmaitokeskus


Talouspalvelut

  • kunta-, asiakas- ja ostopalvelulaskutukset, laskujen maksatus, perintä, reskontrat, kirjanpito


Tekniset palvelut

  • lääkintä- ja hienomekaniikka, LVI- ja konetekniikka, automaatio- ja viestintätekniikka, kiinteistöjen ja toimitilojen huolto, sähkötekniikka


Tukipalvelujen tulosalueella on yhteensä 249 vakinaista virkaa/tointa.