Sairaanhoidolliset tukipalvelut


Tulosalue palvelee ensisijaisesti sairaanhoitopiirin kliinisiä erikoisaloja ja lisäksi perusterveydenhuollon yksiköitä sekä muita julkisia ja yksityisiä sopimuskumppaneita.


Sairaanhoidollisten tukipalvelujen tulosalueen muodostavat

  • Radiologia (röntgen/kuvantaminen)
  • Patologia
  • Potilaskertomusarkisto
  • Sairaala-apteekki
  • Asiakas- ja toimistopalvelut (Sihtekki)
  • Rekrytointiyksikkö (hoitajien sijaishankinta)
  • Välinehuoltokeskus


Tulosalueella on virkoja ja toimia yhteensä 366 joista lääkäreitä 18, hoitohenkilökuntaa 327 ja toimisto- ja hallintohenkilöstöä 21.