Psykiatrinen hoito


Nopeat mielenterveyspalvelut ja konsultaatiot

 • Akuuttitiimi ja päivystys
 • Mielitiimi
 • Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
 • Muonion-Enontekiön mielenterveyspalvelut


Psykiatrinen avohoito

 • Psykiatrian polikinikka


Psykiatrinen sairaalahoito

 • Akuuttiosasto 1
 • Vaativan hoidon kuntoutuksen osasto 3
 • Hoito- ja tutkimusosasto 4
 • Toiminnallisen hoidon yksikkö            


Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

 • Lastenpsykiatrian yksikkö
 • Nuorisopsykiatrian yksikkö


Psykiatrian tulosalueella on 206 virkaa, joista lääkäreitä 21, hoitohenkilöstöä 182 ja 3 toimisto- ja hallintotyöntekijää.  Tuloalueella on 50 sairaansijaa.