Operatiivinen hoito


Operatiivista hoitoa annetaan

 • kirurgian,
 • lastentautien,
 • lastenneurologian,
 • naistentautien ja synnytysten,
 • korva-, nenä- ja kurkkutautien,
 • suusairauksien,
 • syöpätautien ja
 • silmätautien erikoisaloilla.


Lisäksi tulosalueeseen kuuluvat

 • leikkaus- ja anestesiayksikkö,
 • toimenpidepoliklinikka,
 • kipupoliklinikka ja 
 • teho-osasto.


Virkoja ja toimia tulosalueella on yhteensä 373, joista lääkäreitä 75 hoitohenkilöstöä 296 ja 2 hallinto- ja toimistotyöntekijää. Operatiivisen hoidon osastoilla on 109 sairaansijaa.