Ensihoito ja päivystys


Ensihoidon ja päivystyksen tulosalueen muodostavat

  • päivystyksen poliklinikka
  • ensihoito


Päivystyspoliklinikka on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, jonka perustehtävänä on antaa potilaille ympäri vuorokauden  välittömiä päivystyspalveluita ja puhelinneuvontaa. Päivystyksessä työskentelee kaikkiaan 38 työntekijää, joista suurin ammattiryhminä sairaanhoitajat ja lääkintävahtimestarit. Lääkärikunta tulee operatiivisen ja medisiinisen hoidon tulosalueilta (erikoisalojen lääkärit).

Lapin sairaanhoitopiiri järjestää ensihoitopalvelun omana toimintana Utsjoen kuntaa lukuunottamatta. Ensihoitopalvelu koostu ensihoitokeskuksesta, joka on toimintaa hallinnoiva yksikkö ja vastaa alueellisesta ensihoitopalvelusta asemapaikkoineen.  Jäsenkuntien asemapaikoissa työskentelee noin 150 ensihoidon ammattilaista.

Kenttäjohtotoiminta sisältäen myös siirtokuljetuslogistiikan kuuluu osaksi ensihoitokeskusta. HEMS-toimintaa ohjaa osaltaan OYS-erva ja sen operaattoritoiminnoista vastaa FinnHems Oy.

Tulosalueella on virkoja ja toimia yhteensä 258, joista tulosalueen omia lääkäreitä 14, hoitohenkilöstöä 243 ja yksi toimisto- ja hallintotyöntekijä.