Parantava voima Lapin keskussairaalan laajennuksen pääsisäänkäynnin taideteokseksi

Taideteoskilpailu Lapin keskussairaalan laajennusosan pääsisäänkäynnin taideteoksesta on ratkennut. Kilpailun arviointilautakunnan päätti yksimielisesti jakaa neljä palkintoa ja ehdottaa voittajateoksen Parantava voima asettamista jatkokehitystyön pohjaksi.  Taideteoksen on suunnitellut muotoilija, kultaseppä, kuvanveistäjä Joonas Turunen. Määräaikaan mennessä saapui 25 taideteosehdotusta.

Taideteoskilpailun tarkoituksena oli löytää visuaalisesti ja sisällöllisesti kiinnostavia ehdotuksia pysyväksi taideteokseksi. Taideteoksen toivottiin olevan elämyksellinen, inhimillisyyttä viestivä sekä rakennuksen käyttäjäryhmät ja käyttötarkoituksen huomioiva.  Teoksen ja uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee muodostaa kokonaisuus, jonka osat täydentävät ja vahvistavat toisiaan kiinnostavalla tavalla.

 

Arviointilautakunnan voittajateosten luonnehdinta


1.sija: Parantava voima, Joonas Turunen, 7000 euroa

Teos rakentuu betonikummusta, ruostumattomasta teräspallosta ja sen sisään rakennetusta lämmityslaitteistoista. Pallo lämmitetään noin 40 asteen lämpötilaan, jolloin se tuntuu lämpimältä kosketettaessa.  Pallon yläpuolelle asennettu laserprojektori heijastaa pallon ympärille lämpimänsävyisiä valokehiä, jotka liikkuvat hitaasti pallosta poispäin.

Teos kutsuu sairaalan käyttäjiä kokemaan parantavia voimia. Parhaiten teos tulee esille talven kylminä ja pimeinä vuodenaikoina. Parantava voima on interaktiivinen ja kehollinen kokemus, joka kokonaisvaltaisella tavalla ottaa kokijansa huomioon. Teoksen suhde rakennukseen on tasapainoinen ja kiinnostava.

Parantava voima
 
Parantava voima

 

2.sija: Side, Martti Matilainen3000 euroa

Ulko-oven viereen suunniteltu taideteos toimii yhteisenä kohtauspaikkana ja oleskelutilana sairaalassa asioiville ihmisille. Teos on leikkisä ja toiminnallinen. Sen muoto ja tilallinen hahmo on mielenkiintoisessa ja vuorovaikutteisessa suhteessa arkkitehtuuriin ja pohjoiseen maisemaan. Teoksen materiaalivalinta lujitemuovi on kestävä, mutta kokijalle etäännyttävä. Teos olisi kuitenkin toteutettavissa vaihtoehtoisella materiaalilla kokonaisidean puitteissa.

Side

 

Jaettu 3.sija: This is where I heal my hurts, Arttu Nieminen, 2000 euroa

Sairaalan sisäänkäynnin läheisiin pylväisiin projisoidussa teoksessa virtaa pohjoinen mielenmaisema. Suomessa nähdään harvemmin pysyviä kiinteitä projisointeja ulkotiloihin. Siten ehdotus nähtiin kiinnostavana ja uutena avauksena julkiseen taiteeseen.

This is where I heal my hurts

 

Jaettu 3.sija: Havaintoja ihmisestä, Emil Fihlman, Mollu Heino, 2000 euroa

Havaintoja ihmisestä koostuu seitsemästä kasvojen sivuprofiilista. Profiilit vastaavat ihmisen elinkaarta vastasyntyneestä vanhukseen ja tulevat esille led-tekniikalla toteutettuina silhuettimaisina viivoina. Teoksen idea on kiinnostava sekä ihmisläheinen ja koettiin siten sopivaksi sairaalaan olemukseen nähden.

Havaintoja ihmisestä


Taide luo viihtyisyyttä

Taidehankintojen perusajatuksena on toteuttaa keskussairaalan potilaille, asiakkaille ja työntekijöille toimintaympäristöjä, jotka tarjoavat myönteisiä tuntemuksia ja jossa taide ja tila ovat osana hoitomuotoja ja työviihtyvyyttä. 

Taidehankintoja tullaan myös toteuttamaan myöhemmin käynnistyvällä portfoliohaulla, joka suunnataan Pohjois-Suomessa toimiville taiteilijoille. Haun tarkoituksena on työllistää 2–5  pohjoista taiteilijaa tai taiteilijaryhmää.

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen taiteenrahoitus tapahtuu prosenttiperiaatteella.  Kaikkiaan laajennushankkeen kustannusarviossa taidehankintoihin on varattu 500 000 euroa, joka vastaa 0,36 % hankkeen kokonaisbudjetista.  Taiteen edistämiskeskus Taike myönsi kesällä 2019 keskussairaalan laajennuksen taidehankintoihin 35 000 euron avustuksen.  

Taide ei ole kertakäyttötavaraa. Jos taidehankintoihin varattu puoli miljoonaa jaksotetaan usealle vuosikymmenelle tulevaisuuteen, muodostuu taiteen kustannukseksi vain parikymmentä tuhatta euroa vuodessa.

 

Lapin keskussairaalan laajennusta on suunniteltu vuosia. Lapin keskussairaala on Lapin maakunnan ainoa laajan päivystyksen sairaala. Laajentumisen myötä Lapin keskussairaala saa uudet tilat muun muassa päivystykselle, leikkaussaleille ja sairaala-apteekille. Lisäksi keskussairaalan yhteyteen rakennetaan uudet aikuispsykiatrian tilat. Laajennushankkeen arkkitehtikilpailun voitti Verstas arkkitehdit Oy ehdotuksellaan ITU, jonka Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöön koko laajennushankkeen nimeksi (ITU2022) yhdistäen samalla voittajatyön kirjaimet sloganiinsa ”inhimillisesti tehokas sairaala”. Inhimillisesti Tehokas Uusi sairaala asettaa erityishuomion potilaan hyvinvointiin ja tilojen valoisuuteen sekä viihtyvyyteen.