Koronasuositukset ja -rajoitukset Lapin sairaanhoitopiirin alueella


Tilannekuva

Lapin sairaanhoitopiirin alueella koronatilanne on viimeisen kahden viikon aikana olennaisesti rauhoittunut ja alueella on siirrytty takaisin perustasolle.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku (viikot 13 ja 14) on 13,7/100 000 asukasta.Yhden viikon ilmaantuvuusluku (viikko 14) on 6,8/100 000 asukasta.
Ilmaantuvuuslukuihin sisältyy myös ne tapaukset, joissa henkilön kotipaikkakunta on sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Tämän vuoksi luku voi poiketa THL:n tilastoista, joissa mukaan ei lasketa ulkopaikkakuntalaisia.   

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 757  tapausta. Lukuun sisältyy myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Voit katsoa ajankohtaiset ja päiväkohtaiset uutiset sivustolla: www.koronaturvallinenlappi.fi.

16.4.2021
 

Yleisohjeet

Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin. Jos sinulla on lieviä koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu koronatestiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutokset, ripuli). Käytä kasvomaskia siirtyessäsi testiin ja pysy kotona testituloksen saakka. Mahdollisen positiivisen tuloksen saatuasi sinulle annetaan hoitoa ja liikkumista koskevat ohjeet.

Huolehdi edelleen vähintään 2 metrin turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta.

Lataa puhelimeesi Koronavilkku. Jos Koronavilkku hälyttää mahdollisesta altistumisesta, toimi Koronavilkun antamien ohjeiden mukaan.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12 vuotialle julkisissa sisätiloissa, joissa turvaväliä ei voida pitää, kuten joukkoliikenne, kaupat, ravintolat, yleisötapahtumat/-tilaisuudet jne.  Lisäksi riskiryhmään kuuluville ja heitä tapaaville suositellaan kasvomaskin käyttöä aina kun ei voida pitää turvaväliä.
 

Yleisötilaisuudet, velvoitteet tilaisuuden järjestäjälle + yksityistilaisuudet

Lapin sairaanhoitopiirin alueella kaikki yli 20 hengen tilaisuudet on kielletty 12.4.-11.5. 
Linkki Lapin aluehallintoviraston ohjeeseen: 
8.4. Lapin sairaanhoitopiirissä tulee voimaan 20 henkilön kokoontumisrajoitus
Linkki THL:n ja OKM:n antamaan ohjeseen: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä 21.9.2020,  Ohje päivitetty 22.2.2021 vastaamaan väliaikaisen tartuntatautilain muutoksen mukaista tilannetta (velvoitteet tilaisuuden järjestäjälle).
6.4. LSHP:n koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia ja kokoontumisia vältettäisiin.
 

Ravitsemisliikkeet

16.4. Valtioneuvoston asetus: Ravitsemisliikkeiden rajoitukset Lapissa 19.4. lukien.  Ravitsemisliikkeet voivat olla auki klo 5–23., anniskelu on sallittu klo 9–22. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien ravintoloita. 
Ruokaravintoloissa on käytössä 75 % ja anniskeluravintoloissa 50 % asiakaspaikoista. Kaikilla asiakkailla on oltava oma istumapaikka pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Sisätiloissa asiakkaat on ohjattava istumaan paikoillaan,  karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.
Asiakkaille on annettava tietoa ja toimintaohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Asiakkailla on oltava mahdollisuus pestä kädet. Tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina.  Ravintola vastaa riittävistä etäisyyksistä asiakkaiden välillä.
Linkki Valtioneuvoston sivulle: Ravintolarajoitukset maakunnittain
Linkki Lapin AVin ohjeisiin: Ravintolat ja koronavirus
 

Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu. Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.
Vierailijoita yhdelle potilaalle/asiakkaalle saa kerralla olla kaksi henkilöä. Vierailu tapahtuu omassa huoneessa / erillisessä tilassa, jossa ei ole muita potilaita/asiakkaita tai mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.  Vältellään muiden potilaiden/asiakkaiden kanssakäymistä. Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita ohjeiden toteuttamisesta.
 

Matkustaminen

26.2. Koronakoordinaatioryhmä: Henkilöliikenteessä suositellaan kasvomaskien käyttöä ja hyvää käsihygieniaa.
Lue 4.12.2020 LSHP:n ohje: Koronan kiihtymis- ja leviämisalueilta Lapin sairaanhoitopiirin alueelle tuleville kotimaanmatkailijoille

25.3. Lapin aluehallintovirasto: Kaikille maahantulijoille on edelleen järjestettävä terveystarkastus Lapin rajanylityspaikoilla 30.4.2021 saakka
Uusi virusmuunnos muodostaa merkittävän uuden epidemiauhan, jonka leviämistä Suomeen tulee tehokkaasti torjua. Kaikilla rajanylityspaikoilla jokainen maahantulija ohjataan terveystarkastukseen, ellei henkilöllä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä. Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä alueellaan, myös rajanylityspisteillä.
25.3.2021: Lapin aluehallintoviraston tiedote
5.3.2021 Terveysturvallisuustoimintamalli Suomeen saapuville matkustajille Lapin sairaanhotopiirin alueella

2.2.2021 Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan, Irlantiin, Isoon-Britanniaan ja Portugaliin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti. Muiden maiden osalta ulkoministeriön matkustamista koskeva maailmanlaajuinen yleissuositus: koronaviruspandemian johdosta vältä tarpeetonta matkustamista.
Katso ohjeet
THL:n sivuilla: Uudet matkustusrajoitukset voimaan  27.1. - muutoksia matkustusta koskeviin ohjeisiin, Matkustaminen ja koronaviruspandemia 
Rajavartiolaitoksen sivuilla: 
Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien
Ulkoministeriön sivuilla:
Matkustussuosituksiin muutoksia: vältä kaikkea matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan, Irlantiin, Isoon-Britanniaan ja Portugaliin
 

Liikunta-, urheilu- ja muut ryhmäharrastukset

6.4. LSHP:n koronakoordinaatioryhmä: Yli 16-vuotiaiden ryhmätoiminnan keskeytys ei ole enää tarpeen. Suositellaan, että sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilu- ja liikuntatapahtumia ei järjestetä 24.4. saakka. Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Suositus ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia.
 

Etätyö ja -kokoukset ja koulutukset

Toimitaan valtioneuvoston suosituksen mukaisesti.  Julkisen sektorin työtekijöille suositellaan etätyötä, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Samaa suositellaan myös yksityisille työnantajille. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla.

Lisäksi työpaikoilla tulee edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Työpaikkojen kokoukset ja koulutukset tulee järjestää myös etänä. Mikäli järjestäminen ei ole mahdollista, kokouksissa/tapaamisissa on kasvomaskisuositus, jos turvavälejä ei voida pitää.
6.4. LSHP:n koronakoordinaatioryhmä suosittelee laajaa etätyöskentelyä  työpaikoilla, joissa se on mahdollista.
 

Opetus ja varhaiskasvatus

6.4. LSHP:n koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että kouluissa henkilökunta ja yli kuudesluokkalaiset käyttäisivät kasvomaskia.

Sairaanhoitopiirin alueella noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositusta.  
Linkki THL:n ja OKM suositukseen: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana 4.8.2020
Linkki Lapin sairaanhoitopiirin ohjeeseen: Lasten terveys ja kouluunmeno koronapandemian aikana - THL:n ja yliopistosairaaloiden Lasten riskiryhmäluettelo koronaepidemian ajaksi 30.4.2020
 

Lapsen sairastuminen

Toimitaan THL:n ohjeiden mukaisesti. Jos kouluikäiselle lapselle tai hänen perheenjäsenelleen tulee koronavirustautiin viittaavia lieviäkin oireita, tulee oireilevalle tehdä koronavirustesti viipymättä. Kouluikäinen lapsi voi palata kouluun, jos koronavirustesti on negatiivinen ja oireet selkeästi lievittymässä.

Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja tai kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää, johtuvatko ne korona-infektiosta. 

Oireilevan henkilön tulee olla kotona vähintään testituloksen valmistumiseen asti. Oireettomat perheenjäsenet voivat olla koulussa, päiväkodissa tai töissä, kun testitulosta odotetaan, ellei ole vahvaa epäilystä, että testitulosta odottavalla perheenjäsenellä on koronavirustartunta. Jos koronavirustesti on positiivinen, pitää koko perheen pysyä kotona.
Katso lisää THL:n sivuilta: Lapset ja koronavirus
 

Muiden sairauksien hoito

Korona-aikanakin on hyvä huolehtia jo olemassa olevien sairauksien hoidosta ja hakeutua myös pitkäkestoisten oireiden vuoksi tutkimuksiin ja hoitoon.  Lapin keskussairaalassa ja Lapin sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksissa on turvallista asioida.
 

Ohjeita koronaan sarastuneille ja altistuneille

Ohje COVID-19 altistuksen vuoksi karanteeniin määrätylle 9.2.2021
Ohje COVID-19 positiivisuuden vuoksi eristykseen määrätylle 26.1.2021
Ohje potilaalle Covid-19 näytteenoton jälkeen

Pohjoissaame, Ohje Covid-19 altistuksen vuoksi karanteeniin määrätylle 9.2.2021
Pohjoissaame Ohje COVID positiivisuuden vuoksi eristykseen määrätylle 26.1.2021
Pohjoissaame, Ohje potilaalle COVID-19 näytteenoton jälkeen 17.4.2020

In English: Instructions for people ordered to quarantine due to a positive COVID-19 test result 26.1.2021
In English: Instructions for people ordered to quarantine due exposure to COVID-19  9.2.2021
In English: Instructions for patients after taking the COVID-19 test 19.10.2020


Päivitetty 19.4.2021
Lapin sairaanhoitopiiri /Infektioiden torjuntayksikkö