Koronasuositukset ja -rajoitukset Lapin sairaanhoitopiirin alueella


Tilannekuva

Lapin sairaanhoitopiirin alue on koronaepidemian perustasolla.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku (24.5.–6.6.) on 1,7/100 000 asukasta.
Yhden viikon ilmaantuvuusluku (31.5.–6.6.) on 0,9/100 000 asukasta
Ilmaantuvuuslukuihin sisältyy myös ne tapaukset, joissa henkilön kotipaikkakunta on sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Tämän vuoksi luku voi poiketa THL:n tilastoista, joissa mukaan ei lasketa ulkopaikkakuntalaisia.   

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 800 tapausta. Lukuun sisältyy myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Voit katsoa ajankohtaiset ja päiväkohtaiset uutiset sivustolla: www.koronaturvallinenlappi.fi

14.6.2021
 

Yleisohjeet

Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin. Jos sinulla on lieviä koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu koronatestiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutokset, ripuli). Käytä kasvomaskia siirtyessäsi testiin ja pysy kotona testituloksen saakka. Mahdollisen positiivisen tuloksen saatuasi sinulle annetaan hoitoa ja liikkumista koskevat ohjeet.

Huolehdi edelleen vähintään 2 metrin turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta.

Lataa puhelimeesi Koronavilkku. Jos Koronavilkku hälyttää mahdollisesta altistumisesta, toimi Koronavilkun antamien ohjeiden mukaan.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja kulkuneuvoissa, joissa ei voida pitää turvaväliä. Työpaikoilla kasvomaskin käyttöä suositellaan henkilölle, joka on edeltävän 14 vuorokauden aikana vieraillut kiihtymis- tai leviämisalueella.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasyksiköissä koko henkilökunnan tulee kuitenkin edelleen käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta hoitaessaan asiakkaita ja potilaita.
 

Yleisötilaisuudet, velvoitteet tilaisuuden järjestäjälle + yksityistilaisuudet

31.5. Lapin aluehallintovirasto peruuttaa Lapin sairaanhoitopiirin alueelle kesäkuulle tehdyn kokoontumisrajoituspäätöksen.   Vaikka aluehallintovirasto ei enää rajoita kokoontumisia, myös perustason alueita koskee edelleen tartuntalain mukaiset hygieniakäytännöt kuten mm. mahdollisuus käsien puhdistamiseen, riittävien etäisyyksien ylläpito sekä tilojen ja pintojen puhdistaminen. Lisäksi kunnat ja alueelliset koronakoordinaatioryhmät voivat antaa suosituksia alueilleen.

Lapin aluehallintovirasto muistuttaa, että tautitilanne voi kääntyä huonompaan suuntaan viime viikkojen suotuisasta kehityksestä huolimatta. Siksi on tärkeää, että jokainen omalta osaltaan toimii vastuullisesti ja noudattaa tarkoin annettuja hygieniaohjeita.
Linkki: Lapin AVIn tiedote kokoontumisrajoituksen päättymisestä 31.5.2021
31.5. Linkki THL:n ja OKM:n antamaan ohjeseen: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä
21.5. LSHP:n koronakoordinaatioryhmä: Yksityistilaisuuksissa henkilörajoitussuositus poistuu, mutta edelleen tilaisuuksissa suositellaan pitämään kahden metrin turvavälit ja käyttämään kasvomaskia.
 

Ravitsemisliikkeet

8.6. Muutos valtioneuvoston asetukseen: Ravitsemisliikkeiden rajoituksiin kevennyksiä.  Epidemian perustaon alueilla anniskelu on sallittu klo 07-01 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05-02.
Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista. Sisätioissa kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. "Tanssi- ja karaokekielto” poistetaan.
Asiakaspaikkojen rajoitukset eivät koske ulkoterasseja. Asiakkailla ei tarvitse enää olla omaa pöytä- ja istumapaikkaa ulkoterasseilla. ”Tanssi- ja karaokekieltoa” ei ole myöskään ulkoterasseilla.
Linkki:  Valtioneuvoston asetukseen 8.6.2021
Linkki Lapin AVin ohjeisiin: Ravintolat ja koronavirus
 

Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

11.6. LSHP:n koronakoordinaatioryhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vierailtaessa suositellaan vierailijan ja potilaan/asiakkaan käyttävän kirurgista suu-nenäsuojusta mikäli turvaväliä ei voida pitää. Muutoin voidaan vierailla normaalin tapaan ja esim. yhteiset kahvi- tms. tapahtumat ovat mahdollisia, kun huolehditaan turvaväleistä.
 

Matkustaminen

27.5. Lapin aluehallintovirasto: Lapin rajanylityspaikoilla on osallistuttava terveystarkastukseen, jos saapuu maahan riskimaasta.
Tarkastukseen osallistutaan maahantulon jälkeen ja sen järjestää kunta tai sairaanhoitopiiri. Määräys on voimassa 1.-30.6.2021.
Linkki ja tarkemmat tiedot:  Lapin AVIn tiedotteessa
19.5. LSHP:n infektioiden torjuntayksikkö:  Ohje Covid-19-turvallisesta kotimaanmatkailusta Lapin sairaanhoitopiirin alueelle
26.2. Koronakoordinaatioryhmä: Henkilöliikenteessä suositellaan kasvomaskien käyttöä ja hyvää käsihygieniaa.
5.3.2021Terveysturvallisuustoimintamalli Suomeen saapuville matkustajille Lapin sairaanhotopiirin alueella
2.2.2021 Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti. Muiden maiden osalta ulkoministeriön matkustamista koskeva maailmanlaajuinen yleissuositus on koronaviruspandemian johdosta vältä tarpeetonta matkustamista.
Katso ohjeet
THL:n sivuilla: Matkustaminen ja koronaviruspandemia 
Ulkoministeriön sivuilla: Matkustussuosituksiin muutoksia: vältä kaikkea matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan.
Rajavartioston sivuilla: Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana 7.6.2021 alkaen
 

Liikunta-, urheilu- ja muut ryhmäharrastukset

28.5. Linkki THL:n ja OKM:n antamaan ohjeseen: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa
21.5. LSHP:n koronakoordinaatioryhmä: Liikunta-, urheilu- ja ryhmäharrastuksia voidaan järjestää, mutta edelleenkin on muistettava koronaturvallisuusohjeet: pitää turvavälit ja käyttää kasvomaskia paitsi itse urheilusuorituksessa.
 

Etätyö ja -kokoukset ja koulutukset

11.6. LSHP:n koronakoordinaatioryhmä: Etätyösuositukselle ei ole enää epidemiologisia perusteita Lapin sairaanhoitopiirin alueella.
 

Opetus ja varhaiskasvatus

28.5. Linkki THL:n ja OKM:n antamaan ohjeseen: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa

30.4. LSHP:n koronakoordinaatioryhmä: Yläkouluissa oppilaiden maskisuositus päättyy ja 2.asteen oppilaitosten osalta päättymisestä päättää kuntien tartuntatautiviranomaiset. Sen sijaan koordinaatioryhmä suosittelee  edelleen maskin käyttöä sairaanhoitopiirin alueen koulujen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille, jos turvavälejä ei pystytä pitämään.

Sairaanhoitopiirin alueella noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositusta.  
Linkki THL:n ja OKM suositukseen: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana 4.8.2020, viimeinen päivitys 26.4.2021
 

Lapsen sairastuminen

Toimitaan THL:n ohjeiden mukaisesti. Jos kouluikäiselle lapselle tai hänen perheenjäsenelleen tulee koronavirustautiin viittaavia lieviäkin oireita, tulee oireilevalle tehdä koronavirustesti viipymättä. Kouluikäinen lapsi voi palata kouluun, jos koronavirustesti on negatiivinen ja oireet selkeästi lievittymässä.

Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja tai kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää, johtuvatko ne korona-infektiosta. 

Alle kouluikäinen lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon viittaavia oireita. Alle kouluikäinen lapsi tulee testata erityisesti silloin, jos lapsi tai lapsen perheenjäsen on matkustanut edel-tävän 14vrk:n sisällä ulkomailla tai kotimaassa alueella, joka on koronaviruksen suhteen kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Oireilevan henkilön tulee olla kotona vähintään testituloksen valmistumiseen asti. Oireettomat perheenjäsenet voivat olla koulussa, päiväkodissa tai töissä, kun testitulosta odotetaan, ellei ole vahvaa epäilystä, että testitulosta odottavalla perheenjäsenellä on koronavirustartunta. Jos koronavirustesti on positiivinen, pitää koko perheen pysyä kotona.
Katso lisää THL:n sivuilta: Lapset ja koronavirus
 

Ohjeita koronaan sarastuneille ja altistuneille

Ohje COVID-19 altistuksen vuoksi karanteeniin määrätylle 9.2.2021
Ohje COVID-19 positiivisuuden vuoksi eristykseen määrätylle 26.1.2021
Ohje potilaalle Covid-19 näytteenoton jälkeen

Pohjoissaame, Ohje Covid-19 altistuksen vuoksi karanteeniin määrätylle 9.2.2021
Pohjoissaame Ohje COVID positiivisuuden vuoksi eristykseen määrätylle 26.1.2021
Pohjoissaame, Ohje potilaalle COVID-19 näytteenoton jälkeen 17.4.2020

In English: Instructions for people ordered to quarantine due to a positive COVID-19 test result 26.1.2021
In English: Instructions for people ordered to quarantine due exposure to COVID-19  9.2.2021
In English: Instructions for patients after taking the COVID-19 test 19.10.2020


Päivitetty 11.6.2021
Lapin sairaanhoitopiiri /Infektioiden torjuntayksikkö