Koronasuositukset ja -rajoitukset Lapin sairaanhoitopiirin alueella


Tilannekuva

Lapin sairaanhoitopiirin alue on koronaepidemian perustasolla.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku (26.4.–9.5.) on 20,5/100 000 asukasta.
Yhden viikon ilmaantuvuusluku (3.–9.5.) on 6,0/100 000 asukasta.
Ilmaantuvuuslukuihin sisältyy myös ne tapaukset, joissa henkilön kotipaikkakunta on sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Tämän vuoksi luku voi poiketa THL:n tilastoista, joissa mukaan ei lasketa ulkopaikkakuntalaisia.   

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 787 tapausta. Lukuun sisältyy myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Voit katsoa ajankohtaiset ja päiväkohtaiset uutiset sivustolla: www.koronaturvallinenlappi.fi.

14.5.2021
 

Yleisohjeet

Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin. Jos sinulla on lieviä koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu koronatestiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutokset, ripuli). Käytä kasvomaskia siirtyessäsi testiin ja pysy kotona testituloksen saakka. Mahdollisen positiivisen tuloksen saatuasi sinulle annetaan hoitoa ja liikkumista koskevat ohjeet.

Huolehdi edelleen vähintään 2 metrin turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta.

Lataa puhelimeesi Koronavilkku. Jos Koronavilkku hälyttää mahdollisesta altistumisesta, toimi Koronavilkun antamien ohjeiden mukaan.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12 vuotiaille julkisissa sisätiloissa, joissa turvaväliä ei voida pitää, kuten joukkoliikenne, kaupat, ravintolat, yleisötapahtumat/-tilaisuudet jne.  Lisäksi riskiryhmään kuuluville ja heitä tapaaville suositellaan kasvomaskin käyttöä aina kun ei voida pitää turvaväliä.
 

Yleisötilaisuudet, velvoitteet tilaisuuden järjestäjälle + yksityistilaisuudet

4.5. Lapin aluehallintovirasto: Lapin sairaanhoitopiirin kunnnissa 50 hengen kokoontumisrajoitus 31.5. asti.  Lapin aluehallintovirasto kieltää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa. Yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia voidaan järjestää edellyttäen, että terveysturvallisuus varmistetaan erityistoimin.
LInkki: Lapin AVIn tiedote rajoituksista ja erityistoimista 4.5.
Linkki THL:n ja OKM:n antamaan ohjeseen: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä 21.9.2020, Ohje päivitetty 22.2.2021 vastaamaan väliaikaisen tartuntatautilain muutoksen mukaista tilannetta (velvoitteet tilaisuuden järjestäjälle).
30.4. LSHP:n koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että yli 50 henkilön yksityistilaisuuksia ja kokoontumisia vältettäisiin.
 

Ravitsemisliikkeet

12.5. Valtioneuvoston asetus: Ravitsemisliikkeiden rajoitukset Lapissa 13.5. lukien.  Ravitsemisliikkeet voivat olla auki klo 5–01.  Anniskelu on sallittu klo 9–24. Avin luvalla anniskelun voi aloittaa klo 7 majoituspalvelun aamiaistarjoilun yhteydessä. Sisätiloissa ruokaravintoloissa on käytössä 75 % ja anniskeluravintoloissa 50 % asiakaspaikoista.  Asiakaspaikkojen määrien rajoitukset ovat voimassa vain sisätiloissa, eivät ulkoterasseilla. Asiakkaiden välillä on oltava riittävä etäisyys sekä sisällä että ulkona.  Sisätiloissa asiakkaat ohjataan omalle istumapaikalle, jonka pitää olla pöydän tai tason ääressä. Tanssiminen on sisätiloissa kiellettyä. Myös ulkoterasseilla jokaisella pitää olla oma istumapaikka. 
 Rajoitukset eivät koske huoltoasemien ravintoloita eivätkä noutoruoan myyntiä.
Linkki Valtioneuvoston sivulle: Ravintolarajoitukset maakunnittain
Linkki Lapin AVin ohjeisiin: Ravintolat ja koronavirus
 

Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu. Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.
Vierailijoita yhdelle potilaalle/asiakkaalle saa kerralla olla kaksi henkilöä. Vierailu tapahtuu omassa huoneessa / erillisessä tilassa, jossa ei ole muita potilaita/asiakkaita tai mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.  Vältellään muiden potilaiden/asiakkaiden kanssakäymistä. Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita ohjeiden toteuttamisesta.
 

Matkustaminen

26.2. Koronakoordinaatioryhmä: Henkilöliikenteessä suositellaan kasvomaskien käyttöä ja hyvää käsihygieniaa.
Lue 4.12.2020 LSHP:n ohje: Koronan kiihtymis- ja leviämisalueilta Lapin sairaanhoitopiirin alueelle tuleville kotimaanmatkailijoille
29.4. Lapin aluehallintovirasto: Lapin rajanylityspaikoilla tulee edelleen järjestää terveystarkastus kaikille rajanylittäjille 31.5.2021 saakka.
Määräys ei koske terveystarkastusten järjestämistä vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneille lapsille eikä rajan työtehtävissä ylittävälle tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstölle.
29.4.2021 Lapin AVIn tiedote
5.3.2021 Terveysturvallisuustoimintamalli Suomeen saapuville matkustajille Lapin sairaanhotopiirin alueella
2.2.2021 Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti. Muiden maiden osalta ulkoministeriön matkustamista koskeva maailmanlaajuinen yleissuositus on koronaviruspandemian johdosta vältä tarpeetonta matkustamista.
Katso ohjeet
THL:n sivuilla: Matkustaminen ja koronaviruspandemia 
Ulkoministeriön sivuilla: Matkustussuosituksiin muutoksia: vältä kaikkea matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan.
Rajavartioston sivuilla: Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana 26.4.2021 alkaen
 

Liikunta-, urheilu- ja muut ryhmäharrastukset

21.4. Sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilutapahtumia ei suositella järjestettäväksi kiihtymis- ja leviämisalueille 23.5. saakka.
Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Lapin  sairaanhoitopiirissä järjestettäviin urheilu- ja liikuntatapahtumiin ei osallistuta kiihtymis- tai leviämisvaiheessa olevilta alueilta. Lisäksi suositellaan, että Lapin sairaanhoitopiirin alueelta ei osallistuta urheilu- ja liikuntatapahtumiin, jotka ovat kiihtymis- tai leviämisvaiheessa olevilla alueilla.  Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapah-tumia sisä- ja ulkotiloissa. Suositus ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia.
 

Etätyö ja -kokoukset ja koulutukset

Toimitaan valtioneuvoston suosituksen mukaisesti.  Julkisen sektorin työtekijöille suositellaan etätyötä, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Samaa suositellaan myös yksityisille työnantajille. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla.

Lisäksi työpaikoilla tulee edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Työpaikkojen kokoukset ja koulutukset tulee järjestää myös etänä. Mikäli järjestäminen ei ole mahdollista, kokouksissa/tapaamisissa on kasvomaskisuositus, jos turvavälejä ei voida pitää.
6.4. LSHP:n koronakoordinaatioryhmä suosittelee laajaa etätyöskentelyä  työpaikoilla, joissa se on mahdollista.
 

Opetus ja varhaiskasvatus

30.4. LSHP:n koronakoordinaatioryhmä: Yläkouluissa oppilaiden maskisuositus päättyy ja 2.asteen oppilaitosten osalta päättymisestä päättää kuntien tartuntatautiviranomaiset. Sen sijaan koordinaatioryhmä suosittelee  edelleen maskin käyttöä sairaanhoitopiirin alueen koulujen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille, jos turvavälejä ei pystytä pitämään.

Sairaanhoitopiirin alueella noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositusta.  
Linkki THL:n ja OKM suositukseen: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana 4.8.2020, viimeinen päivitys 26.4.2021
 

Lapsen sairastuminen

Toimitaan THL:n ohjeiden mukaisesti. Jos kouluikäiselle lapselle tai hänen perheenjäsenelleen tulee koronavirustautiin viittaavia lieviäkin oireita, tulee oireilevalle tehdä koronavirustesti viipymättä. Kouluikäinen lapsi voi palata kouluun, jos koronavirustesti on negatiivinen ja oireet selkeästi lievittymässä.

Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja tai kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää, johtuvatko ne korona-infektiosta. 

Alle kouluikäinen lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon viittaavia oireita. Alle kouluikäinen lapsi tulee testata erityisesti silloin, jos lapsi tai lapsen perheenjäsen on matkustanut edel-tävän 14vrk:n sisällä ulkomailla tai kotimaassa alueella, joka on koronaviruksen suhteen kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Oireilevan henkilön tulee olla kotona vähintään testituloksen valmistumiseen asti. Oireettomat perheenjäsenet voivat olla koulussa, päiväkodissa tai töissä, kun testitulosta odotetaan, ellei ole vahvaa epäilystä, että testitulosta odottavalla perheenjäsenellä on koronavirustartunta. Jos koronavirustesti on positiivinen, pitää koko perheen pysyä kotona.
Katso lisää THL:n sivuilta: Lapset ja koronavirus
 

Ohjeita koronaan sarastuneille ja altistuneille

Ohje COVID-19 altistuksen vuoksi karanteeniin määrätylle 9.2.2021
Ohje COVID-19 positiivisuuden vuoksi eristykseen määrätylle 26.1.2021
Ohje potilaalle Covid-19 näytteenoton jälkeen

Pohjoissaame, Ohje Covid-19 altistuksen vuoksi karanteeniin määrätylle 9.2.2021
Pohjoissaame Ohje COVID positiivisuuden vuoksi eristykseen määrätylle 26.1.2021
Pohjoissaame, Ohje potilaalle COVID-19 näytteenoton jälkeen 17.4.2020

In English: Instructions for people ordered to quarantine due to a positive COVID-19 test result 26.1.2021
In English: Instructions for people ordered to quarantine due exposure to COVID-19  9.2.2021
In English: Instructions for patients after taking the COVID-19 test 19.10.2020


Päivitetty 14.5.2021
Lapin sairaanhoitopiiri /Infektioiden torjuntayksikkö