Hoitohenkilökunnan työnjako-hanke


Hoitohenkilökunnan työnjako- hankkeen tarkoituksena oli selvittää hoitohenkilökunnan määrän tarpeita yksiköittäin sekä kehittää potilaiden hoitoon osallistuvien ja liittyvien henkilöstöryhmien työnjakoa.

Selvitys on tehty yhteismitallisesti ja läpinäkyvästi hoitohenkilökunnan mitoituksella Oulun yliopistollisen sairaalan mallin mukaisesti.

Hoitohenkilökunnan tarpeen määrittäminen perustuu tietoon hoidon tarpeesta ja käytettävissä olevasta hoitotyön työpanoksesta.