Esko-eArk -projekti

Esko-eArk (eArkisto-käyttöönotto)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä velvoittaa kaikkia terveydenhuollon organisaatioita liittymään valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTa-palveluihin. Palveluiden käyttöönotto tuo mukanaan yhtenäisen valtakunnallisen toimintamallin potilastiedon käsittelyyn ja mahdollistaa tietojen saatavuuden yli organisaatiorajojen.

Esko-eArk-projektin tehtävänä oli toteuttaa potilastiedon arkistoon liittymiseksi vaaditut toimenpiteet, liittää Lapin sairaanhoitopiirin Esko-potilastietojärjestelmä Kanta-arkistoon sekä ottaa käyttöön sähköinen potilastiedon arkistopalvelu kaikissa toimintayksiköissä. Loka-marraskuussa 2015 toteutettiin yhteensä 27 koulutusta, jotka sisälsivät Eskon sovelluskoulutuksen ja kansallisen rakenteisen kirjaamisen periaatteet. Lapin sairaanhoitopiirin ky liittyi Potilastiedon arkistoon (ent. eArkisto) Esko-potilastietojärjestelmällä 1.12.2015.

Eskon kautta Potilastiedon arkistoon eivät siirry muiden järjestelmien, kuten Effica-labran ja RIS-röntgentietojärjestelmän sisältämät tiedot. Näiden liittämistä Potilastiedon arkistoon työstetään parhaillaan.