Hukkahaavi


Mikä ”Hukkahaavi”?

Hukkahaavi on Britannian Derbyshire Community Health Servicesin (DCHS) kehittämä ohjelma, joka tähtää toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Ohjelma on palkittu Britanniassa, ja se on otettu hyvin vastaan. Lapin sairaanhoitopiiri tuo ohjelman Suomeen yhteistyössä DCHS:n kanssa. Mukaan ovat lähteneet myös muut Oulun ERVA-alueen sairaanhoitopiirit.

Hukkahaavi toteutetaan osana Inhimillisesti tehokas sairaala-tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Ohjelma jakautuu kolmeen vaiheeseen, joista toisessa paneudutaan johtamiseen ja johtajuuden kehittämiseen. Hukkahaavi tuo johtajuuden parantamisen konkreettisella tavalla työntekijöiden arkeen.


Perustietoa

Ohjelman englanninkielinen nimi "Improvement Leaders Capability Programme" kertoo ohjelman tavoitteesta kouluttaa tavallisista työntekijöistä "parannusjohtajia", jotka pystyvät havainnoimaan omaa työtään ja työympäristöään kriittisesti ja ymmärtävät, kuinka niitä voisi kehittää.

Pieniin jokapäiväisiin asioihin liittyvän hukan vähentäminen tehostaa toimintaa ja tuottaa kustannussäästöjä ilman, että joudutaan ”repimään kenenkään selkänahasta” yhtään lisää - esim. varastojen huonosta sijainnista ja järjestyksestä johtuvat turhat askeleet ja ajanhukka, epäselvistä työnkuvista johtuvat päällekkäisyydet tai turha paperijäte.

Ohjelma antaa osallistujille mahdollisuuden sekä työkalut (Lean-metodologiaan perustuvat strukturoidut ja hyväksi havaitut metodit) toimintaa parantavien uudistusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kehityskohteet voivat olla mitä tahansa, mitä organisaatio tai työyksikkö katsoo tarpeelliseksi parantaa, niin kliinisiä kuin tukitoimintojakin.

Tavoitteena paremmin toimiva työyhteisö, joka lisää työn mielekkyyttä.


Projektin toteutusvaiheet

Hukkahaavikoulutukset jatkuvat vuonna 2015 ja lisäksi toteutetaan erikeseen sovittavissa yksiköissä uusia Kaizen jaksoja.

2013-2014
Lapin sairaanhoitopiirin omat hukkahaavikouluttajat kouluttivat hukkahaaviosaajia vuonna 2013 kolmessa eri koulutusjaksossa. Kehittämisprojektit keskittyivät potilaan kotiuttamisprosessiin ja siirtoprosessiin sekä tiedonsiirtoon. Vuonna 2014 järjestetty neljä koulutusjakosa, joista yhdessä koulutettiin sairaanhoitopiirin johto ja yksi koulutus suunnatiin sairaanhoitopiirin jäsenkunnille.

Hukkahaavityökaluilla toteutettavat Kaizen jaksot käynnistettiin syksyllä 2014. Kaizen jaksot pilotoitiin fysiatrian poliklinikalla ja välinehuollossa. Kaizen jaksoilla yksiköt kehittävät yksikön sisäisiä prosesseja moniammatillisesti.

Syksy 2012
Ensimmäinen ryhmä koulutetiin brittien johdolla Rovaniemellä elokuussa 2012, jonka jälkeen koulutuksen osallistujat kouluttavat pilottiohjelmissa saaminsa opein uusia ryhmiä omissa organisaatioissaan. Ohjelma jatkuu organisaation tarpeiden mukaan yhä uusien ryhmien koulutuksella ja uusilla kehittämiskohteilla.