Lapin sairaanhoitopiiri

 

Yleiset tiedot ja tunnusluvut

Lapin sairaanhoitopiiri on 15 kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista.

Toimintaa ohjataan väestön sairaanhoidon tarpeiden ja hyvän palvelun periaatteiden mukaan siten, että saavutetaan laadukas ja taloudellinen tulos.

Tuloksen saavuttamiseksi panostetaan erityisesti henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen, väestön tarpeiden ja hoidon ja hoidon vaikuttavuuden seuraamiseen ja tiedottamiseen.

Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (erva-alue).
 

Toimintaluvut vuonna 2020

Hoitojaksot 19 398 (omat ja ostetut)
Hoitopäivät 89 326 (omat ja ostetut)
Avohoitokäynnit  314 081 (omat ja ostetut)
Kirurgiset toimenpiteet 8152 (omat)
Synnytykset 910
Kuvantamistutkimukset 65 122 (omat ja ostetut)
Liikevaihto (vuosi 2020)  221,1 milj. €

 

Henkilökunta 2021 vakituiset virat ja toimet 

Lääkärit 180
Hoito- ja tutkimushenkilöstö 1 287
Huoltohenkilöstö 229
Hallinto-, suunnittelu- ja toimistohenkilöstö 86
Yhteensä 1 782
 + 100-200 määräaikaista  

 

Sairaansijat 2021

Operatiivinen hoito 109
Medisiininen hoito 80
Psykiatrinen hoito 50
Yhteensä 239


Sairaanhoitopiirin alueella

  • väestön määrä 116 866 asukasta (31.12.2019)
  • ikäjakauma: 0–14-vuotiaita 14,6%, 14–64-vuotiaita 60,8%, yli 65-vuotiaita 24,6%
  • koko maan pinta-alasta Lapin maakunta on 25,7% maapinta-alasta ja 30,5% kokonaispinta-alasta (sisältää Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit)
  • vuosittain koko Lapin maakunnassa noin 1 800 000 matkailijaa
  • pitkät etäisyydet: muun muassa Utsjoelta 450 km ja Kilpisjärveltä 425 km keskussairaalaan Rovaniemelle
  • rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa muun muassa ensihoidossa ja psykiatrisessa hoidossa