Avoimet tarjouspyynnöt

 

Tällä sivulla julkaistaan pääsääntöisesti Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalveluiden toimesta kilpailutettavat hankinnat. 

Lisäksi hankinnoista ilmoitetaan 


Tarjoajan tulee seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyynnön yhteyteen saatetaan liittää lisätietoja hankkeesta. Lisätietoja voi syntyä hankintayksikön aloitteesta tai muuttuneesta tilanteesta sekä tarjoajan esittämistä lisäpyynnöistä.