Hankinta- ja logistiikkapalvelut


Hankinta- ja logistiikkapalvelut yksikön tehtävänä on tuottaa keskitetysti ja kustannustehokkaasti hankinta-, materiaali- ja logistiikkapalvelut Lapin sairaanhoitopiirissä.

Hankintapalvelut

vastaa hankintojen kilpailuttamisesta, niihin liittyvästä sopimushallinnasta, materiaalin ostosta, ostolaskujen käsittelystä ja näihin liittyvästä reklamaatiosta sekä toiminnanohjaus- ja tilausjärjestelmästä.

Materiaalipalvelut

vastaa sairaalan sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden materiaalin vastaanotto-, varastointi- ja jakelupalveluista.

Täyttöpalvelut

vastaa pääsääntöisesti sisäisten hoitavien yksiköiden ja osin ulkoisten asiakkaiden materiaalivarastojen ylläpidosta.

Kuljetuspalvelut

vastaa sairaalan sisä- ja ulkologistiikasta sekä sairaalan sisäisestä postilogistiikasta.
 

Hankinta- ja logistiikkapalvelujen toimintakaavio