Teho-osasto

Teho-osasto.

Teho-osastolla hoidetaan potilaita, jotka sairauden tai vamman seurauksena tarvitsevat jatkuvaa tarkkailua ja hoitoa.

Hoitoa teho-osastolla tarvitaan silloin, kun jokin keskeinen elintoiminta kuten verenkierto tai hengitys on vakavasti häiriintynyt. Tehohoito on tavallisimmin äkillisesti sairastuneen potilaan hoitoa.

Päivystysaikana teho-osasto antaa tarvittaessa leikkauspotilaille heräämövalvontaa ja -hoitoa.