Sisätautien vuodeosasto 5A


Sisätautien vuodeosasto 5 A hoitaa potilaita, joilla on

  • aineenvaihduntasairaus (endokrinologia),
  • ruuansulatuselimistön sairaus (gastroenterologia),
  • verisairaus (hematologia),
  • infektiosairaus,
  • sydänsairaus (kardiologia) tai
  • reumasairaus (reumatologia).
     

Osastolla on 34 vuodepaikkaa. Aamupäivisin potilaiden hoidosta vastaa 4 työparia ja iltavuorossa 3-4 työparia.

Jokaisella parilla on oma puhelinsa, josta omaiset voivat tiedustella potilaan vointia potilaan antaessaan siihen luvan. Ensisijainen tiedon antaja on potilas itse. 

Toivottavaa olisi, että potilaan vointia koskevat puhelut keskitetään aamuvuoron aikana klo 12-14 välille ja iltavuorossa klo 16 jälkeen.

Vierailuaika osastolla on klo 13-19, muutoin tarvittaessa sopimuksen mukaan.
 

Näytteenotto osasto 5A:lla.