Seksuaalineuvonta


Seksuaalinen hyvinvointi on oleellinen osa ihmisen kokonaisuutta ja se on perustarpeista tärkeimpiä.

Seksuaalineuvonta on vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakas- tai potilastyötä. Sen keskeisiä alueita ovat seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat.  Siihen kuuluu myös tiedonjako. Kriteereiksi riittävät uteliaisuus tai hämmennys tai muut seksuaalisuuteen liittyvät mieltä painavat asiat.

Seksuaalineuvontapoliklinikalla keskustelu on täysin luottamuksellista, vain hoidon kannalta oleellinen kirjataan.