Toimintaterapia

Toimintaterapia perustuu toiminnan tieteeseen. Toimintaterapiassa on keskeistä toimintaterapeutin ja potilaan välinen yhteistyö ja toiminnan terapeuttinen käyttö. Ihmisen on mahdollista vaikuttaa hyvinvointiinsa, terveyteensä ja tulevaisuuteensa oman toimintansa ja valintojensa kautta. Toimimme yhteistyössä potilaan ja tämän läheisten sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Toimintaterapeutin työn tarkoituksena on arvioida ja edistää potilaiden toiminta- ja/tai työkykyä yksilöllisesti, kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti. Tietoa kerätään potilaan elämäntilanteesta ja hänen toimintamahdollisuuksiinsa vaikuttavista tekijöistä.

Psykiatria_toimintaterapia

Toimintaterapeutin työtehtävät psykiatrian klinikan osastoilla ja psykiatrian poliklinikalla muodostuvat:

  • potilaan toiminta- ja työkyvyn arvioinnista
  • toimintakyvyn edistämisestä (terapiasta)
  • ohjauksesta ja neuvonnasta
  • ryhmien ohjaamisesta
  • moniammatillisesta yhteistyöstä

 

Tällä hetkellä toimintaterapeuttien työtehtävissä pääpaino on toimintakyvyn arviointien tekemisessä.

Toimintakyvyn arviointi käynnistyy lääkärin kirjallisella pyynnöllä.

Toimintakyvyn arviointi suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä potilaan kanssa. Toimintakykyä arvioidaan erilaisia näyttöön perustuvia arviointimenetelmiä käyttäen, kuten haastattelua, testejä, itsearviointia ja toiminnan havainnointia.  Havainnoimalla toimintaa saadaan tietoa potilaan valmiuksista ja taidoista huolehtia itsestään, selviytyä kotielämään ja asioimiseen liittyvistä toiminnoista, olla vuorovaikutuksessa, viettää vapaa-aikaa ja tehdä työtä tai opiskella. Arvioinnissa selvitetään potilaan vahvuudet, haasteet, toiveet ja valmius kuntoutusmahdollisuuksien suunnittelemiseksi. Toimintaterapeutin arviointityö on toimintakeskeistä, eli se kohdistuu asiakkaan toiminnalliseen suoriutumiseen ja kokemukseen itsestä toimijana sekä osallistumiseen.

Toimintakyvyn arvioinnin perusteella tehdään suunnitelma ja suosituksia kuntoutumisen edistämiseksi (osana kuntoutussuunnitelmaa) sekä suunnitellaan keinoja potilaan toimintamahdollisuuksien ja elämänlaadun parantamiseksi. Pääsääntöisesti avotoimintaterapiasuositus tehdään kuntaan tai Kelalle, jolloin toimintaterapian toteuttajana on kunnan toimintaterapeutti tai yksityinen toimintaterapeutti.

Psykiatria_toimintaterapia