Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanke

EU sosrahasto _Vipuvoimaa EULapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on mukana valtakunnallisessa Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeessa, jossa kehitetään toipumisorientaatioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalveluihin. Hankkeen aikana järjestetään koulutuksia ja kehitetään palveluja yhdessä asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä tavoitteena on ottaa käyttöön recovery-toimintamalli uutena yhteisenä viitekehyksenä potilaiden kohtaamisessa. Lisäksi kehitetään ja laajennetaan työparitoimintaa esim. kuntoutuksessa, sairaanhoitopiirin virtuaalisia palveluja sekä mielenterveyspalveluista tiedottamista.

Hanke on valtakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jolle sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toteutusaika on 1.4.2018–31.3.2021.

Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopisto. Osatoteuttajia ovat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Mielenterveyden keskusliitto, FinFami -Mielenterveysomaisten keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Hankkeen aikana Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalveluissa pilotoidaan Mipin verkkoneuvontaa, psykiatrisen avohoidon sähköistä esitietolomaketta ja chat-palvelua, joihin voit tutustua alla olevista linkeistä.

Hankkeen nettisivu
Hanke Innokylässä
Mipin verkkoneuvonta
Psykiatrisen avohoidon sähköinen esitietolomake