Hoito- ja tutkimusosasto 4

Hoito- ja tutkimusosasto 4 on suljettu, 12-paikkainen yksikkö. Osasto 4 tarjoaa ympärivuorokautista sairaalahoitoa erilaisten vaikeiden mielenterveyshäiriöiden pahenemisvaiheisiin, joissa avohoidon keinot eivät ole riittävät.

Hoito perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, joka tehdään moniammatillisessa työryhmässä yhdessä potilaan, hänen läheistensä ja avohoidon ammattilaisverkoston kanssa. Perhekeskeisyys, psykoedukaatio ja kognitiivinen kuntoutus ovat keskeisellä sijalla potilaiden hoidossa.

Osastolla järjestetään myös suunniteltuja tutkimusjaksoja tilanteissa, joissa tutkimukset ovat tarpeen järjestää sairaalaolosuhteissa. Toteutamme yhteistyössä Lapin keskussairaalan kanssa ECT-hoitoa  ja osastolla on mahdollisuus saada +DCS- hoitoa (tasavirtastimulaatio).

Osaston vierailuaika potilaiden läheisille on päivittäin klo 8-19.