Akuuttiosasto 1

Vastaanotto-osastolle tulee potilaita lähetteellä ympärivuorokautisesti. Osastolla tutkitaan ja hoidetaan potilaita joilla, on vakava mielenterveyshäiriö.

Keskeistä potilaan hoidossa ovat hoidontarpeen arvio ja yksilöllisen hoitosuunnitelman laatiminen. Omahoitaja keskustelut ja monitammatillisen työryhmän tuki hoidon eri vaiheissa.

Osastolta siirrytään suunnitellusti jatkohoitoon joko psykiatrian klinikan toisille osastoille tai kotikunnan avohoidon yksikköihin.

Osaston vierailuaika potilaan läheisille on päivittäin klo 8-19.  Läheisillä on tärkeä osa potilaan hoitosuhteessa.

MS_osasto 1_tulo.jpg