Psykiatrian poliklinikka

Yleistä

Psykiatrian poliklinikalla tehdään moniammatillisia tutkimuksia hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laatimisen ja työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tueksi sekä tarjotaan psykoterapeuttisiin menetelmiin pohjautuvaa avohoitoa mielenterveyden häiriöistä kärsiville potilaille. Tutkimukset ja hoito toteutetaan potilaan tarpeen mukaan ja yhteistyössä kotikunnan kanssa.

Lähtökohtana on tavata myös potilaan läheisiä ja verkostoa. Hoitoja toteutetaan yksilöhoitoina, ryhmähoitoina sekä pari- ja perhehoitoina. Myös yksilöhoitojen yhteydessä tavataan potilaiden perheitä. Jossain määrin kuntoutusohjauksellisia elementtejä voidaan myös sisällyttää osaksi yksilöterapioita.

Psykiatrian poliklinikalla annetaan hoitoa ja kuntoutusta myös potilaille, joiden hoidossa muut kuin terapeuttiset menetelmät ovat keskiössä tai joilla on arjessa pärjäämistä uhkaavaa toimintakyvyn laskua. Psykiatrinen kuntoutus perustuu aina yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä potilaan kanssa. Kuntoutuksessa tavoitteina ovat arjenhallinnan kohentaminen sekä elämänlaadun parantaminen. Lähtökohtana ovat yksilön omat voimavarat.

Hoito voi sisältää yksilökäyntejä tai erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja. Työote on tarpeen mukaan liikkuva tai toiminnallinen. Kuntoutukseen kuuluu automaattisesti potilaan läheisverkoston huomioiminen. Psykiatrisen sairauden hoidon lisäksi kuntoutussuunnitelmassa otetaan huomioon myös potilaan somaattinen ja sosiaalinen tilanne ja tehdään yhteistyötä terveys- ja sosiaalitoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Konsultatiivista työparityötä tehdään kuntiin ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen muihin yksiköihin niissä tarvittavan erityisosaamisen mukaisesti. Muiden toimijoiden kanssa verkostoidutaan ja potilaita ohjataan kolmannen sektorin palveluihin.

Psykiatrian poliklinikalle hakeudutaan matalan kynnyksen palvelujen kautta tai lähetteellä.

Sähköisten reseptien uusinta www.omakanta.fi-palvelun tai oman työntekijän kautta.
 

Epävakaan persoonallisuushäiriön työryhmä

Psykiatrian poliklinikan yhteydessä toimii epävakaan persoonallisuushäiriön työryhmä. Työryhmän hoitoon voidaan ohjata potilaita, joilla on vaikeahoitoinen epävakaa persoonallisuushäiriö ja joilla ei ole akuuttia päihdeongelmaa.

Hoito on vakauttavaa, se toteutuu dialektisen käyttäytymisterapian periaatteella ja edellyttää potilaan omaa motivaatiota hoitoon.  Ennen hoidon aloittamista epävakaan persoonallisuushäiriön työryhmän vastuulääkäri arvioi potilaan soveltuvuuden hoitoon.
 

Sairaalakuntoutusjaksot

Sairaalakuntoutusjaksot ovat ryhmämuotoisia tarpeen mukaisille potilasryhmille räätälöityjä kuntoutusjaksoja. Jaksojen pääpaino on tiedon saannissa, oireen hallinnassa, elämänhallinnassa, voimaantumisessa ja vertaistuessa. Sairaalakuntoutusjaksojen toteutuksessa on aina mukana myös kokemusasiantuntija.

Sairaalakuntoutusjaksoille hakeudutaan hoitavan lääkärin lähetteellä sekä kuntoutujan ja avohoidon työntekijän yhdessä laatimalla hakemuksella.