Psykiatrinen avohoito


Psykiatrinen avohoito tarjoaa erityistasoista moniammatillista tutkimusta sekä hoitoa. Palveluihin kuuluvat psykiatrian poliklinikka ja intensiivipoliklinikka, joihin ohjaudutaan matalan kynnyksen palveluiden kautta tai lähetteellä.
 

Hoitoideologia

Hoitoideologisesti psykiatrinen kuntoutus pohjautuu toipumisajatteluun (recovery), jossa korostuu kuntoutujan voimaantuminen (empowerment) ja toimijuuden (self-management) vahvistuminen. Tavoitteena on, että kuntoutuja pystyy elämään omasta mielestään mahdollisimman tyydyttävää ja mielekästä elämää täysivaltaisena kansalaisena sairaudestaan huolimatta.

Painopiste on yksilön terveydessä, hyvinvoinnissa ja vahvuuksissa sairauden ja oireiden sijasta. Toipuminen edellyttää toivoa, positiivisten vertaiskokemusten jakamista sekä merkityksellisten ja tyydyttävien sosiaalisten roolien löytämistä yhteiskunnassa. Kuntoutujan lähiverkosto sekä vertaistuki ovat keskeisiä tekijöitä toipumisprosessissa.

Toipumisprosessin vaiheet kaaviokuvassa.