Psykiatria

Psykiatrian perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja erityistason päihdepalveluita tarvitsevia kansalaisia. 

Hoidettavilla on eriasteisia mielenterveydenhäiriöitä, päihdeongelmia sekä psykiatrisia sairauksia. Palvelut tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi sekä Lapin sairaanhoitopiirin muut toimijat.

lshp_Miepä_kampanja_Pyörällä päästään_kuva


Nopeat mielenterveyspalvelut ja konsultaatiot

Psykiatrinen avohoito

Psykiatrinen sairaalahoito

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut