Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka toimii erikoissairaanhoidon psykiatrisena konsultaatioyksikkönä Lapin keskussairaalan muille klinikoille ja erikoisaloille sekä perusterveydenhuoltoon. Poliklinikalle tullaan lähetteellä.

Toiminta toteutuu somaattisilla osastoilla konsultaatioina tai polikliinisina arviointeina sekä potilaskohtaisina moniammatillisina neuvotteluina. Potilaiden hoidon yhtenä tavoitteena on lisätä somaattiseen sairauteen liittyvien psyykkisten reaktioiden tuntemusta ja näin edesauttaa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikan työote on konsultaatio- ja yhteistyöpsykiatria.

Yleissairaalapsykiatrialla tehdään myös moniammatillisia työ- ja toimintakyvyn sekä erotusdiagnostisia arviointeja yhteistyössä sairaalan muiden erikoisalojen kanssa.

Pääpaino on

  • somatopsykiatrisissa (fyysinen ongelma aiheuttaa psyykkistä oiretta),
  • psykosomaattisissa (psyykkinen ongelma aiheuttaa fyysistä oiretta) ja
  • ei-kehityksellisissä neuropsykiatrisissa häiriöissä (ADHD-tutkimukset ovat keskitetty Psykiatrian poliklinikan Neuropsykiatriseen työryhmään).


Poliklinikalla annetaan lyhytkestoista terapiaa vuodeosastojen ja poliklinikoiden potilaille. Tarvittaessa järjestetään jatkohoito perusterveydenhuoltoon tai toiseen psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksikköön.

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka vastaa Lapin keskussairaalassa psykososiaalisen tuen organisoimisesta suuronnettomuustilanteissa.

Sähköisten reseptien uusinnat voit tehdä Kanta-palvelujen Omakanta osiossa tai omasta terveuskeksuksesta. 
Linkki uudelle sivustolle avautuvaan:Kantapalvelut - Omakanta