Mielenterveyspäivystys

 

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon tulosalueen mielenterveyspäivystyspuhelin
 

Mielenterveyspäivystyksen ohjaus- ja neuvontapuhelin palvelee ympärivuorokautisesti numerossa 040 715 8400.

Puhelinpalvelussa on automaattinen valikko, jossa voi valita:

1. Hoidontarpeen arvioinnin/neuvonnan mielenterveyteen liittyvissä asioissa, jolloin puhelut ohjautuvat päivystävälle sairaanhoitajalle.

2. Ajanvarausasiat jo hoitosuhteessa oleville, jolloin puhelut ohjautuvat sihteerille, jonka tavoittaa arkisin klo 8-16.


Päivystyspuhelimessa annetaan palveluneuvontaa, hoidontarpeen arviota ja varataan tarvittaessa ensikäyntiaika Mielitiimiin, joka on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu. Päivystävä sairaanhoitaja tekee puhelun aikana ensiarvion hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Jos avuntarve on välitön, ohjataan hakeutumaan perusterveydenhuollon päivystykseen, jossa tarpeen mukaan lääkärin arvio psyykkisestä voinnista.

Mielenterveyspäivystyksessä ei uuusita reseptejä, vaan nämä hoidetaan Omakannan tai hoidosta vastaavan yksikön kautta.

Päivystävässä puhelimessa annetaan neuvontaa myös omaisille, sidosryhmille ja viranomaisille.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden neuvonta Chat