Nuorison miepä-palvelut

 

Nuorisopsykiatrian taideterapiassa syntynyt paperityö, etualla joutsen.


Nuorison mielenterveys- ja päihdepalvelujen (miepä-palvelut) potilaat ovat 13–18-vuotiaita nuoria. Nuorison miepä-palvelujen avohoito ja osaston sairaalahoito toteutetaan Rovaniemellä.
 

Poliklinikka

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan nuoria, joiden psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky ovat vakavasti uhattuina. Poliklinikan toiminta on yhteistyötä nuoren, perheen ja nuoren lähiverkoston kanssa.

Tavallisimmin hoidossa yhdistetään yksilö- ja perhetyöskentely sekä yhteistyö kotikunnan hoito- ja tukipalveluiden kanssa nuoren tarpeiden mukaisesti. Käynnit poliklinikalla ovat asiakkaille maksuttomia.

Yksikkö vastaa myös lievempien mielenterveydenhäiriöiden hoidosta matalan kynnyksen palveluissa Rovaniemen kaupungin alueella ja tukee perusterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluita.

Nuorten matalankynnykseen tullaan terveydenhoitajan kautta.

Varhain työ on konsultatiivista palvelua yläkoulu ikäisten nuorten kanssa työskenteleville ja tapahtuu nuoren omassa ympäristössä peruspalveluiden kanssa, tarvittaessa kutsutaan moniammatillinen tiimi koolle.

Nuoren ja perheen asiakkuus säilyy peruspalveluissa.  Yhteydenotot palveluohjaus- ja neuvontapuhelimen kautta 040 635 9119.
 

Osasto

Nuorison miepä-palvelujen  5-paikkainen avo-osasto toimii maanantaista perjantaihin. Ensisijaisesti osastojaksoa harkitaan kriisitilanteissa, kun avohoito ja ympäristön antama tuki ovat riittämättömiä.

Tarpeenmukaisesti osastohoidon tarvetta voidaan miettiä kaikissa tilanteissa, missä nuoren toimintakyky on psyykkisen voinnin vuoksi uhattuna. Tarpeellinen jatkohoito järjestetään kotikuntaan tai työskentelyä jatketaan polikliinisesti. Tarvittaessa nuori ohjataan muihin nuorille hoitoa tarjoaviin yksiköihin. Osastolle tullaan lääkärin ohjauksella.

Päivystävä työpari viikonloppuisin klo 12-20

Viikonloppuisin poliklinikan ja osaston nuoria sekä heidän perheitään on tukemassa päivystävä työpari, joka työskentelee lauantaina ja sunnuntaina klo 12-20. Työparin numero on 040 775 2293.

Työpari voi tehdä kotikäyntejä, tavata nuorta ja on tavoitettavissa, mikäli tilanne loman aikana muuttuu. Tarvittaessa työparilla on mahdollisuus osallistua myös nuoren päivystykselliseen psykiatriseen arvioon sekä konsultoida päivystävää psykiatria.