Lastenpsykiatrian yksikkö

Lasten leikkikaluja hiekkalaatikolla.


Poliklinikka

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Hoito ja tutkimus toteutuvat tiiviissä yhteistyössä kotikuntien toimijoiden kanssa. Työryhmä muodostuu osaston ja avohoidon työntekijöistä.

Kaikki poliklinikan työntekijät tekevät kotikäyntejä ja lisäksi poliklinikalla on kaksi kotisairaanhoitotyöparia. Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä. Poliklinikka tarjoaa konsultaatiota sairaalan muille erikoisaloille ja kuntien toimijoille.
 

Osasto

Osasto  on viisipaikkainen viikko-osasto, joka tarjoaa moniammatillista lastenpsykiatrista hoitoa pääasiassa alle 12-vuotiaille lapsille sekä tukea ja ohjausta heidän vanhemmilleen.

Osastojakson aikana lapsen vanhemmat ovat lapsen mukana osastolla ja osallistuvat lapsensa hoitoon mahdollisimman paljon. Vanhemmat voivat yöpyä lapsensa kanssa osastolla tai potilashotellissa. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä perheiden verkostojen kanssa.