Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut


Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköissä toteutetaan sekä osasto- että avohoitotyötä. Yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa sekä kuntien ja verkostojen kanssa.

Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hoito tapahtuu pääsääntöisesti avohoidossa ja tarvittavat lyhyet osastojaksot toimivat avohoidon tukena.

Lastenpsykiatrialla toteutetaan alle 13-vuotiaille maakunnallisesti kotiin tehtävää jalkautuvaa hoitotyötä, yhdessä perustason toimijoiden kanssa esim. perhe- ja mielenterveysneuvola.

Nuorisopsykiatrialla hoidetaan 13 - 17-vuotiaita nuoria.